ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Στην παρ. 1 του άρθ.1 του Π.Δ. 12 (ΦΕΚ/Α/18/2005) ορίζεται ότι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου χορηγούνται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Στην παρ. 1 του αρθρ.1 του Ν.3377/05(ΦΕΚ/Α/20...

Διαβάστε Περισσότερα