15 °C Athens, GR
18 Απρίλιος 2021

Golden visa: προϋποθέσεις για την χορήγηση 5ετούς άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς.

Στην χώρα μας πλέον εκτός των τύπων αδειών παραμονής που ήταν επί μακρόν γνωστές (άδεια διαμονής για εργασία, άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους, άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, άδεια διαμονής για οικονομική επανένωση, άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος)  προστέθηκε ένας ακόμη τύπος άδειας η άδεια παραμονής για αλλοδαπούς επενδυτές κεφαλαίων στην Ελλάδα. Η άδεια παραμονής αυτής της κατηγορίας προστέθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4251/2014 και έχει 5ετή διάρκεια. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της είναι οι κάτωθι:

-ο αλλοδαπός να έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα

-αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ

-είτε επαγγελματική μίσθωση εφόσον το συνολικό τίμημα ανέρχεται στις 250.000 ευρώ

– είτε ακόμη επένδυση σε μετοχές εφόσον το συνολικό τίμημα ανέρχεται στις 250.000 ευρώ

-είτε ακόμη και αγορά μετοχών σε ελληνική εταιρεία καθώς και τραπεζικές καταθέσεις σε ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα που με πρόσφατη Κ.Υ.Α επεκτείνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης της golden visa.

Τα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν σύμφωνα μς τους ανωτέρω όρους να αποκτήσουν golden visa είναι τα κάτωθι:

Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,

Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλες οι σελίδες),

Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ (κωδικός 4741),

Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),

Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα, είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ,

Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή βεβαίωση συμβολαιογράφου [σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα(250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού], στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….». Η περίπτωση αυτή αφορά σε αγοραπωλησίες, οι οποίες συντελέσθηκαν πριν την υιοθέτηση των διατάξεων του ν.4251/2014.

Αντώνης Βούρτσης

Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις Αθηνών

Related articles

Εθνικό Κτηματολόγιο από Δευτέρα

Την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινάει η συλλογή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου σε αρκετές περιοχές, ενώ από αρχές Μαρτίου προστίθενται και άλλες ακόμα. Το Κτηματολόγιο είναι ένα έργο που απαιτεί τη συμμετοχή των ιδιοκτητών ακινήτων, ενώ τα οφέλη του δεν αμφισβητούνται. Προχωρά στην οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών, περιορίζει τη […]

Ενημερωτικό σημείωμα από την επίσκεψη του Προέδρου της Ν.Δ. κ. Κ. Μητσοτάκη στον Αλμυρό Μαγνησίας

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μια ισχυρή εντολή θα μου δώσει τη δύναμη να μην κάνω συμβιβασμούς «Στις 7 Ιουλίου έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα, εντός και εκτός Ελλάδος, ότι αφήνουμε τα πονεμένα χρόνια της κρίσης πίσω μας, εκλέγοντας μια σταθερή και αποτελεσματική κυβέρνηση που θα βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την ισχυρή ανάπτυξη. Μια κυβέρνηση η οποία […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *