12 °C Athens, GR
25 Νοεμβρίου 2020

`Golden visa: προϋποθέσεις για την χορήγηση 5ετούς άδειαςπαραμονής σε αλλοδαπούς.

Στην χώρα μας πλέον εκτός των τύπων αδειών παραμονής που ήταν επί
μακρόν γνωστές (άδεια διαμονής για εργασία, άδεια διαμονής για ανεξάρτητη
οικονομική δραστηριότητα, άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους, άδεια
διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, άδεια διαμονής για οικονομική επανένωση,
άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος)
προστέθηκε ένας ακόμη τύπος άδειας η άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
επενδυτές κεφαλαίων στην Ελλάδα. Η άδεια παραμονής αυτής της κατηγορίας
προστέθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4251/2014 και έχει 5ετή
διάρκεια. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της είναι οι κάτωθι:
-ο αλλοδαπός να έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα
-αγορά ακινήτου αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ
-είτε επαγγελματική μίσθωση εφόσον το συνολικό τίμημα ανέρχεται στις
250.000 ευρώ
– είτε ακόμη επένδυση σε μετοχές εφόσον το συνολικό τίμημα ανέρχεται στις
250.000 ευρώ
-είτε ακόμη και αγορά μετοχών σε ελληνική εταιρεία καθώς και τραπεζικές
καταθέσεις σε ημεδαπά τραπεζικά ιδρύματα που με πρόσφατη Κ.Υ.Α
επεκτείνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης της golden visa.
Τα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν σύμφωνα μς
τους ανωτέρω όρους να αποκτήσουν golden visa είναι τα κάτωθι:
Τέσσερεις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι
τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων,
όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο
αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000,
Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου (όλες οι σελίδες),
Παράβολο με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους πεντακοσίων (500)
ευρώ (κωδικός 4741),
Τέλος με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους δεκαέξι (16) ευρώ για το
κόστος εκτύπωσης του αυτοτελούς εγγράφου (κωδικός 4762),
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης, το οποίο, είτε είχε
συναφθεί στην χώρα καταγωγής του με ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα,
είτε συνάπτεται στην Ελλάδα με ασφαλιστικές καλύψεις, όπως αυτές ορίζονται
στην αριθμ. 53821/2014 ΚΥΑ.

Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο
αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο
του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ……… το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς
με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο
λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή
σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας»
και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο
υποθηκοφυλακείο ή βεβαίωση συμβολαιογράφου [σε περίπτωση που κατά
την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων
πενήντα(250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του
ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού], στην οποία θα πρέπει να
αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του αριθ. …… συμβολαίου αγοράς ακινήτου
προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και
το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η
αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….».
Η περίπτωση αυτή αφορά σε αγοραπωλησίες, οι οποίες συντελέσθηκαν πριν
την υιοθέτηση των διατάξεων του ν.4251/2014.
Αντώνης Βούρτσης
Δικηγόρος Παρ’ Εφέταις Αθηνών

Related articles

H πρώτη λίστα με τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

Νέα Δημοκρατία – Δημοσίευσε τη λίστα με τους υποψήφιους για τις εκλογές του 2019 – Σε ποιες περιφέρειες θα «κατέβουν» – Από ποια πρόσωπα απαρτίζεται το νέο σχήμα Τα ονόματα των 41 πρώτων υποψηφίων της για τις εκλογές του 2019 έδωσε σήμερα, Τετάρτη (30/01) στη δημοσιότητα η Νέα Δημοκρατία. Ενδεικτικό της ριζικής ανανέωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ, είναι ότι […]

Χαρδαλιάς-Τσιόρδας :Οι έλεγχοι ΕΟΔΥ στη Ξάνθη σαρωτικοί… πλήρης χαρτογράφηση της επιδημίας με συμμετοχή του στρατού…

κ. Τσιόδρας επισήμανε ότι «η έξαρση των κρουσμάτων θα αντιμετωπιστεί με επιστημονικό τρόπο, με εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο, με απομόνωση των θετικών και με νοσηλεία των σοβαρών περιστατικών. Αφορά κοινότητες του Δήμου Μύκης, κυρίως. Μιλήσαμε με όλους τους τοπικούς παράγοντες για να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια, να μηδενίσουμε τον ιό, να μην υπάρχει φόβος στον κόσμο. […]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *