O Δήμος Καλλιθέας για τον διαγωνισμό παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους

Σε επισήμανση-διευκρίνιση-απάντηση στα ερωτήματα που τέθηκαν για το συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσίες παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας», απαντά ο Δήμος:

Κατόπιν του από 08/11/2018 ερωτήματος της ΟΤΕ Α.Ε. που απεστάλη με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επισημαίνουμε- διευκρινίζουμε το εξής:

1. Στον Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο : «Υπηρεσίες παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.2 παρ. 6.
«Αδιάλειπτη Λειτουργία – Χρηματοπιστωτική Ικανότητα
…………………………………………………………………………………………………………
– Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2013, 2014 και 2015), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.»
εκ παραδρομής αναφέρονται τα έτη «(2013, 2014 και 2015)»
αντί του ορθού «(2015, 2016, 2017)».

2. Στα δικαιολογητικά κατακύρωσης γίνεται δεκτή ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου.
(Σχετ. απόσπασμα κειμένου αντλημένο από υποδείγματα διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ: «Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους ………………., το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση».

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ