Έκαναν λιμάνι στο Υπουργείο την πρόταση για ναυταθλητική μαρίνα ΕΤΑΔ-ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

200

Ο συμπολίτης μας Γιώργος Καστάνης μας κοινοποίησε επιστολή του προς την Υπουργό Τουρισμού με την οποία ζητά την άμεση ακύρωση Απόφασής της και την ορθή επανάληψη της διαδικασίας έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας, αφού προηγηθεί διαβούλευση και ληφθούν οι προαπαιτούμενες Αποφάσεις έγκρισης από το ΔΣ του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος, της ΕΤΑΔ (ή και Περιφέρειας Αττικής) και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας όπως προβλέπεται στο από 07 Απριλίου 2009 «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Εγκαταστάσεων στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου» μεταξύ της Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. και του Δήμου Καλλιθέας Αττικής.

Το ερώτημα που γεννάται είναι ποιοι στο Υπουργείο Τουρισμού «άλλαξαν» τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας που ορθώς απεστάλη και είχε την έγκριση από το ΔΣ του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος, την ΕΤΑΔ και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας; 

Η επιστολή του κ. Καστάνη: ΑΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1197/26.6.17

Καλλιθέα 26 Ιουνίου 2017

Προς Υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά

Κυρία Υπουργέ,

  1. Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας σας απεστάλη από τον κ Κ Ευσταθίου Πρόεδρο του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος με το απ 1884/28.4.15 (8454/28.04.2015 απ Υπ. Τουρισμού) έγγραφό του και είχε προηγουμένως ορθώς εγκριθεί από το ΔΣ του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος, την ΕΤΑΔ και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας.
  2. Ο Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας τον οποίον εγκρίνατε με την Αριθμ. 633/17 Απόφασή σας (ΦΕΚ201/17) είναι εντελώς διαφορετικός από αυτόν που σας υπεβλήθη από το Δήμο Καλλιθέας σχεδόν στο σύνολό του.

Ενδεικτικά αναφέρω χαρακτηριστικά ένα σημαντικό σημείο το οποίο σας επεσήμανα και στο από 6/2/17 έγγραφό μου προς εσάς, το οποίο δεν απαντήθηκε: Αφαιρέθηκε από το ΑΡΘΡΟ 4.1 η παράγραφος «ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΩΝ, ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ Ν 2743/1999. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ». Η συγκεκριμένη αφαίρεση μετέτρεψε τη Ναυταθλητική μαρίνα της πόλης μας σε λιμάνι επιβίβασης-αποβίβασης εκατοντάδων επιβατών καθημερινά από επαγγελματικό πλοίο 68 μέτρων μήκους το οποίο ελλιμενιζόταν χωρίς κανένα πρόβλημα στον λιμένα Πειραιώς, προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση και χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές ή η πρόβλεψη θέσης στην άδεια λειτουργίας της μαρίνας.

Ενδεικτικό του εύρους των αλλαγών είναι ότι ενώ ο αρχικός Ειδικός Κανονισμός είχε 11 άρθρα, ο εγκριθείς από εσάς έχει 17 άρθρα με πλήθος προσθαφαιρέσεων που τον καθιστούν έναν επί της ουσίας τελείως διαφορετικό Ειδικό Κανονισμό. Οι περισσότερες από αυτές τις αλλαγές πλήττουν το Ναυταθλητισμό και μετατρέπουν τη ναυταθλητική μαρίνα μας σε επιβατικό λιμάνι, για το λόγο αυτό τόσο οι ναυταθλητικοί φορείς της πόλης όσο και οι περιβαλλοντικοί προσφεύγουν νομικά, καταγγέλλοντας τον Ειδικό Κανονισμό που εγκρίνατε.

  1. Επιπρόσθετα ο ειδικός Κανονισμός που εγκρίνατε είναι σε αντίθεση με το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (7/4/2009) από το ελληνικό δημόσιο. Αναφέρω μερικά σχετικά άρθρα:
  2. 2 . ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ

5.5 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

6.1 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

11.2 Ο ΔΗΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗ ΘΙΓΟΝΤΑΙ Η ΗΣΥΧΙΑ, Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ,Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

11.3 Ο ΔΗΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

Η απαλοιφή των ανωτέρω βοήθησε στον ελλιμενισμό του επαγγελματικού πλοίου COSMOS.

Στο άρθρο 5.3 αναφέρεται σαφώς ότι ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΤΑΔ και Περιφέρεια Αττικής σήμερα) ΠΡΟΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  1. Με το άνευ απ 15.12.16 (24356/21.12.2016 απ Υπ. Τουρισμού) έγγραφό του ο κ Κ Ευσταθίου Πρόεδρος του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος σας πρότεινε «σε συνέχεια επικοινωνίας» όπως αναφέρεται σε αυτό, μία τροποποίηση που αφορά τη μείωση της θαλάσσιας ζώνης της μαρίνας από τα 500 στα 70 μέτρα, την οποία εντάξατε στον Ειδικό Κανονισμό. Είναι λάθος η αποδοχή από πλευράς σας της συγκεκριμένης και μοναδικής έγγραφης τροποποίησης που πρότεινε ο κ. Ευσταθίου και η ένταξή της, χωρίς την προηγουμένη έγκριση των προβλεπομένων φορέων.
  1. Από τη στιγμή που αλλάξατε – τροποποιήσατε τον Ειδικό Κανονισμό που σας υπεβλήθη από τον ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος θα έπρεπε ο Νέος να είχε την έγκριση του ΔΣ του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος, την έγκριση της ΕΤΑΔ (ή και της Περιφέρειας Αττικής) και την τελική έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας πριν υποβληθεί στους αρμοδίους φορείς (Υπουργείο Τουρισμού κλπ).

Πως είναι δυνατόν μία Υπουργός να προβαίνει στην έγκριση ενός εντελώς διαφορετικού Ειδικού Κανονισμού όταν αυτός αντιβαίνει στα σχετικά και στις διαδικασίες που επικαλείται;

Επειδή αιτιολογώ πλήρως και αντικειμενικά ότι είναι λάθος η αποδοχή από πλευράς σας τροποποιήσεων και αλλαγών, παρακαλώ όπως ακυρώσετε άμεσα την Απόφασή   σας, ώστε άμεσα να σταματήσουν και οι χρονοβόρες και δαπανηρές νομικές διαμάχες με τους φορείς καθώς και η γενική αναστάτωση που δημιούργησε αυτή με την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της ναυταθλητικής μαρίνας Καλλιθέας και την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκάλεσε τους πολίτες, όχι μόνο στην παραλία της πόλης μας, αλλά και στον υπό ανάπλαση Φαληρικό Όρμο ευρύτερα, με μη επιτρεπόμενες χρήσεις από το παραχωρητήριο.

Παρακαλώ όπως επαναλάβετε – στη συνέχεια – τη διαδικασία έγκρισης του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου Καλλιθέας, αφού προηγηθεί διαβούλευση και ληφθούν οι προαπαιτούμενες Αποφάσεις έγκρισης από το ΔΣ του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος, της ΕΤΑΔ (ή και Περιφέρειας Αττικής) και του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας όπως προβλέπεται στο από 07 Απριλίου 2009 «Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Εγκαταστάσεων στον Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου» μεταξύ της Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. και του Δήμου Καλλιθέας Αττικής, με το οποίο συμφωνήθηκε η παραχώρηση, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, χρήσης εγκαταστάσεων κείμενων στις Ζώνες Α2 και Β1 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου μεταξύ των οποίων ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος της Ναυταθλητικής Μαρίνας.

 Καστάνης Γεώργιος

Οι επιστολές του ΟΠΑΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ προς το Υπουργείο Τουρισμού:

Η αρχική όπως είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας:

Η μοναδική τροποποίηση που ζητήθηκε το 2016 για τη θαλάσσια ζώνη:

 

 

 

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ