Δικαστήριο ή μήπως Διαμεσολάβηση;

202

 

Aρθρο της Δικηγόρου και Διαμεσολαβήτριας Εύας Χατζοπούλου, κόρης του Ιωάννη Χατζόπουλου, στη νομική σελίδα lay-out

Όλοι μας τουλάχιστον μία φορά έχουμε σκεφτεί το ενδεχόμενο να επιλύσουμε μία διαφορά μας με κάποιον δικαστικά. Το κόστος και ο χρόνος έκδοσης μίας δικαστικής απόφασης, καθώς επίσης και η αβεβαιότητα του τελικού αποτελέσματος μάλλον συνιστούν ανασταλτικούς παράγοντες αυτής της επιλογής.

Ο νόμος 3898/2010, ενσωματώνοντας την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2008/52/ΕΚ, έδωσε τη δυνατότητα επιλογής της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης ορισμένων διαφορών. Αυτό μπορεί σε γενικές γραμμές να συμβεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα μέρη επιτρέπεται βάσει Νόμου να επιλέξουν τη συμβιβαστική επίλυση, αντί να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό.

Τι είναι όμως η Διαμεσολάβηση ;

Διαμεσολάβηση είναι μία εξωδικαστική , εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών, κατά την οποία ένας ουδέτερος τρίτος – ο Διαμεσολαβητής – βοηθάει τα μέρη μίας διαφοράς να καταλήξουν σε συμφωνία. Πρόκειται για μία διαρθρωμένη διαδικασία (με συγκεκριμένα στάδια , κανόνες και αρχές) στην οποία τα εμπλεκόμενα μέρη αποφασίζουν εκουσίως και από κοινού να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά τους με τη συνδρομή ενός Διαμεσολαβητή.

Γιατί να επιλέξω τη Διαμεσολάβηση;      

Ενδεικτικά για τους εξής λόγους:

✓ Οικονομία χρόνου. Ο χρόνος στον οποίο επιλύεται μία διαφορά με Διαμεσολάβηση είναι ασύγκριτα μικρότερος από τον χρόνο που απαιτείται για τη δικαστική επίλυσή της. Σε λιγότερο από μία μέρα οι διαφωνούντες μπορούν να αποχωρήσουν από τη συνάντηση έχοντας καταλήξει σε συμφωνία. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στην Ελλάδα η απονομή της Δικαιοσύνης γίνεται με αργούς ρυθμούς λόγω σώρευσης όγκου υποθέσεων και ότι ο μέσος όρος που χρειάζεται για να εφαρμοστεί μία απόφαση είναι 4χρόνια (σύμφωνα με μετρήσεις με βάση στοιχεία του 2016), η μία μέρα φαντάζει θεαματική.

✓ Οικονομία κόστους. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τα μέρη , αλλά και η παράσταση των δικηγόρων κατά την ημέρα της συζήτησης κοστίζει λιγότερο συγκριτικά με τη διεξαγωγή δικαστικού αγώνα. Ούτε όμως και οι δικηγόροι βγαίνουν ζημιωμένοι από αυτή τη διαδικασία. Αντιθέτως , η απασχόληση τους με την υπόθεση απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο συγκριτικά με την προετοιμασία μίας δίκης , ενώ και η αμοιβή τους είναι βέβαιη και αμέσως εισπρακτέα. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να περιμένει την εκδίκαση της υπόθεσης και τη συνακόλουθη πληρωμή του.

✓ Η συμφωνία είναι προϊόν αυτονομίας των μερών. Μέσω της διαρθρωμένης αυτής διαδικασίας , τα μέρη αποφασίζουν τα ίδια για το αποτέλεσμα της διαφωνίας τους , και ως δική τους συναπόφαση είναι πολύ πιθανότερο να την τηρήσουν. Αντίθετα τα Δικαστήρια έχουν την εξουσία για την επίλυση της διαφοράς και μία αθέτηση από το ένα μέρος διαιωνίζει τους δικαστικούς αγώνες.

Ο διαμεσολαβητής δεν αποφασίζει , ούτε και προτείνει ή καθοδηγεί προς κάποια απόφαση. Το έργο του είναι να υποβοηθάει μέσα από τα στάδια της Διαμεσολάβησης τα μέρη να υπερκεράσουν τις διαφωνίες τους και να καταλήξουν σε μία συμφωνία ευνοϊκή και για τους δύο , αποφεύγοντας έτσι την ψυχοφθόρα διαδικασία της δικαστικής διαμάχης και την αγωνία μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης.

✓ Εμπιστευτικότητα. Σε μία δικαστική διαμάχη την υπόθεση θα πληροφορηθούν τουλάχιστον οι παρευρισκόμενοι καθώς στις δικαστικές αίθουσες  η συζήτηση είναι πάντα δημόσια με εξαίρεση την προβλεπόμενη από το νόμο για ορισμένες υποθέσεις <<κεκλεισμένων των θυρών>> συζήτηση. Αντίθετα ο Διαμεσολαβητής αλλά και κανένας από τους συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει τι ειπώθηκε κατά τη διαδικασία , ούτε καν ότι έγινε διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών. Επίσης ο Διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει στο κάθε μέρος πληροφορίες που απέσπασε από το άλλο. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες να πουν πράγματα που αλλιώς δεν θα τολμούσαν  και η λύση που θα καταλήξουν να είναι ευνοϊκότερη και για τους δύο. Ομοίως οι αποφάσεις των δικαστηρίων δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμες σε όλους , ενώ η συμβιβαστική συμφωνία θα παραμένει γνωστή μόνο στον κύκλο των προσώπων , που είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία.

✓ Νέες ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία. Μέσα από τη διαμεσολάβηση δίνεται η ευκαιρία τα μέρη όχι μόνο να επιλύσουν τη διαφορά τους , αλλά και να διευθετήσουν όποιες εκκρεμότητες και ακόμη να θέσουν νέους κοινούς στόχους. Τα μέρη επανεξετάζουν το πραγματικό όφελός τους , επαναπροσδιορίσουν  τη στάση τους και πλέον μπορούν να θέσουν τις βάσεις για μία νέα συνεργασία.

Σε καιρούς οικονομικής ευμάρειας οι άνθρωποι επιδιώκουν να επιλύουν γρήγορα τις διαφορές τους προκειμένου να επιστρέψουν στην εργασία τους σύντομα και να αποκτήσουν περισσότερο κέρδος. Σε περιόδους λιτότητας θα λέγαμε ο καθένας επιζητεί με ζήλο να πάρει αυτό που θεωρεί ότι του αξίζει. Σήμερα βιώνουμε αναμφίβολα τη δεύτερη περίπτωση . Το βλέμμα μας όμως είναι ως κοινωνία να πετύχουμε και πάλι την ανάπτυξη και την οικονομική ευρωστία. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο αποτελεί και η ταχεία και οικονομική επίλυση των διαφορών. Τούτο δεν παραβλέπεται ούτε από το νομοθέτη , ο οποίος διευρύνει το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης , τείνοντας μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις να το καταστήσει και υποχρεωτικό στάδιο πριν την προσφυγή στις δικαστικές αίθουσες.

Η Διαμεσολάβηση δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει τη λειτουργία των Δικαστηρίων. Είναι μία διαδικασία η οποία λειτουργεί παράλληλα. Διαχωρίζεται όμως και από το συμβιβασμό , καθώς στη Διαμεσολάβηση τα μέρη ουσιαστικά ανακαλύπτουν τι είναι πιο σημαντικό για εκείνα και σχεδιάζουν τη σύμπτωση των συμφερόντων τους προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία. Αποτελεί καθαρά επιλογή των ενδιαφερομένων και η καταληκτική συμφωνία είναι ουσιαστικά μία σύμβαση μεταξύ των μερών, που διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις. Εφόσον ένα από τα μέρη το ζητήσει μάλιστα , το πρακτικό κατατίθεται με επιμέλεια του διαμεσολαβητή στη γραμματεία του μονομελούς πρωτοδικείου της περιφέρειας που διεξήχθη η διαμεσολάβηση και το πρακτικό αυτό καθίσταται εκτελεστός τίτλος, ώστε να αποκτήσει το ίδιο επίπεδο με τα πρακτικά ελληνικών δικαστηρίων, που περιέχουν συμβιβασμό ή προσδιορισμό δικαστικών εξόδων.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ