Χωρίς επιτροπή διαβούλευσης η Καλλιθέα, ε και τι έγινε;

172

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ο θεσμός που αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών -είτε οργανωμένων σε συλλογικότητες είτε ως ατόμων- στη διαδικασία κατάρτισης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης, του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων.

Η θητεία της επιτροπής διαβούλευσης στην Καλλιθέα που ορίστηκε με την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 416/29.10.2014 έληξε την 29.4.2017.

Με προσωπική ευθύνη του Δημάρχου έχει καταστεί έκτοτε αδύνατη η ψήφιση νέας επιτροπής!!!

Στη χθεσινή συνάντηση (11/9/17) των αρχηγών παρατάξεων της αντιπολίτευσης με τη διοίκηση του Δήμου στη νέα μεροληπτική πρόταση του Δημάρχου δεν υπήρχαν οι σύλλογοι ΝΟΤΚ, ΙΛΙΣΟΣ, ΑΤΛΑΣ κλπ γεγονός που όπως ήταν φυσικό αυτή δεν έγινε αποδεκτή από την αντιπολίτευση.

Η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.

β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

Επομένως τόσο η Διαβούλευση για την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Κέντρου Πολιτισμού Νιάρχο όσο και για τη σύσταση του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής και ένα σωρό άλλες πράξεις της διοίκησης δεν έγιναν με τη συμμετοχή του κατά το νόμο αρμόδιου οργάνου και αν πάσα στιγμή είναι ακυρώσιμες οι  αποφάσεις που ακολούθησαν.

Το φαινόμενο της συνεχιζόμενης επί εξάμηνο αδιαλλαξίας του Δημάρχου για τη λειτουργία ενός θεσμού που συνιστά μια δημοκρατική λειτουργία συμμετοχικής μορφής- λόγω της εμπάθειας κατά συγκεκριμένων συλλόγων της πόλης μας – είναι μοναδικό εξ όσων γνωρίζουμε για τα ελληνικά δεδομένα και εκθέτει το κύρος των θεσμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συμπεραίνουμε ότι η Διαβούλευση στην Καλλιθέα πρέπει να είναι απόλυτα ελεγχόμενη και να γίνεται μόνο τυπικούς λόγους και η νέα διοίκηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μας πείσει, ε και τι έγινε;  

Καθώς θα λέγανε και στο χωριό του …»χέστηκε η φοράδα στ’ αλώνι»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ