Χωρίς γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης εγκρίθηκε καθυστερημένα το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Προσχέδιο Προϋπολογισμού

264

Το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Καλλιθέας πρέπει να ψηφιστεί από τα Μέλη της Επιτροπής  Διαβούλευσης που θα συγκληθούν σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. στο Δημαρχείο. Η συγκεκριμένη αυτή συνεδρίαση είναι υποχρεωτική από το Νόμο μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενημερωθούν από το Δήμαρχο, και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, για τις προτεραιότητες που θέτει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και την εν γένει φιλοσοφία σύνταξης του Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος.

Αυτό τουλάχιστον συμβαίνει σε όλους τους δήμους, με εξαίρεση την Καλλιθέα όπου η συγκρότηση της επιτροπής διαβούλευσης έχει κολλήσει στην εμμονή του Δημάρχου εναντίον ενός συγκεκριμένου συλλόγου, ο οποίος όμως χαίρει της εμπιστοσύνης και προτείνεται από την αντιπολίτευση στις μέχρι σήμερα συσκέψεις.

Πρόκειται για τον περιβαλλοντικό Σύλλογο ΙΛΙΣΟ, με Πρόεδρο τον πρώην δημοτικό σύμβουλο και συμπολίτη μας πολιτικό μηχανικό Γιώργο Καστάνη, ο οποίος έχει καταγγείλει τόσο τις αποδεδειγμένες παραβάσεις του Δήμου στην παραλία Καλλιθέας, και ειδικά αυτές για το κρουαζερόπλοιο COSMOS, όσο και την Απόφαση Κουντουρά για την αλλοίωση του χαρακτήρα της ναυταθλητικής μαρίνας σε λιμάνι. Η υπόθεση αυτή ερευνάται από την εισαγγελία Πειραιώς και έχει φέρει σε δύσκολη θέση τη διοίκηση του Δήμου, ο οποίος δεν προβαίνει σε διορθωτικές κινήσεις στην υπόθεση αυτή.

Αύριο 25/9/17 στο Δημοτικό συμβούλιο καλείται ο Δήμαρχος να εφαρμόσει τη νομιμότητα και τη δημοκρατική αντιμετώπιση όλων των φορέων χωρίς εξαιρέσεις και να συμφωνήσει στη συγκρότηση της Επιτροπής διαβούλευσης με την αντιπολίτευση ώστε αυτή να εγκριθεί.

Σε επικοινωνία με τον κ Καστάνη αυτός εξέφρασε την απορία του για τη στάση του Δημάρχου, με τον οποίο τον συνδέει διαχρονική φιλία και η παράταξη του οποίου στο παρελθόν έχει ευνοηθεί υπέρ το δέον από τον ίδιο. Κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι έντεχνα καθυστέρησε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έπρεπε να συνεδριάσει μέχρι 5/9 για τις 19/9/2017, οπότε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, προκειμένου να αποσταλεί προς έλεγχο στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, χωρίς όμως να προηγηθεί η συνεδρίαση και έγκριση της Επιτροπής  Διαβούλευσης ως ορίζει ο Νόμος.

Αυτό το έπραξε γιατί σε εγκύκλιο του Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ότι σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή (από τα τοπικά συμβούλια ή και την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα) ή δε γνωμοδοτήσει εγκαίρως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την οικονομική επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή του δήμου και της περιφέρειας, σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας να αναλάβει η ίδια τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή τη ψήφιση του προϋπολογισμού ελλειπόντων των προαναφερθέντων στοιχείων (άρθρα 77, παρ.3 και 4 και 78, παρ.3 του ν. 4172/2013).

Κάλεσε τέλος το Δήμαρχο να προσκομίσει στη συνεδρίαση τη λίστα και τα πρωτόκολλα των φορέων που υπέβαλλαν αίτηση για συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες του πολλοί εκ των προτεινομένων από το δήμαρχο δεν έχουν υποβάλλει καν αίτηση, οπότε και δεν επιτρέπεται να προταθούν ή να ενταχθούν στην επιτροπή αυτή. Επίσης ζήτησε την αυστηρή καταμέτρηση των ψηφιζόντων δημοτικών συμβούλων στα έδρανα τους την ώρα της ψηφοφορίας, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο καταμέτρησης απόντων που θα παρευρίσκονται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ