54.225 ευρώ συμβάσεις για τα αδέσποτα από το Δήμο Καλλιθέας

Επιστολή αναγνώστριας
Από 21/11/2014 έως 21/6/2017 δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια και επτά μήνες η νέα δημοτική αρχή Καλλιθέας έχει συνάψει συμβάσεις για τα αδέσποτα ύψους 54.225 ευρώ
Η διάρκεια της κάθε σύμβασης είναι για 12μήνες ή μέχρι να εξαντληθεί το ποσό. Αν προσέξετε όμως σε λίγους μήνες υπογράφεται νέα σύμβαση. Αν υποθέσουμε ότι εξαντλήθηκε το ποσό σε παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (αν είναι δυνατόν…) θα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί με τα σχετικά έγγραφα και την καταγραφή των ζώων που περιθάλπει η εταιρία, στο βιβλίο εισόδου-εξόδου αδέσποτων, που είναι θεωρημένο και αριθμημένο, και όχι με καρτέλες μόνο, που σκίζονται και γράφονται όποτε θέλουμε! Αποδεικνύεται;
ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΔΑ : Ω2ΒΒΩΕΚ-ΞΦΑ           Σύμβαση     ΣΕΡΕΦΟΠΟΥΛΟΣ             8.000  ευρώ              24/11/2014  έως   23/11/2015
ΑΔΑ : 6ΜΨΧΩΕΚ-7Υ2           Σύμβαση     ΕΛΛ.ΦΙΛΟΖ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ     12.300  ευρώ              29/04/2015  έως  28/04/2016
ΑΔΑ : ΨΟ36ΩΕΚ-ΥΛ9           Σύμβαση     ΕΛΛ.ΦΙΛΟΖ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ      10.000  ευρώ             28/06/2016  έως   28/06/2017
ΑΔΑ : ΩΣΘ7ΩΕΚ-46Ν           Σύμβαση     ΕΛΛ.ΦΙΛΟΖ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ        4.000  ευρώ               7/12/2016  έως     7/12/2017
ΑΔΑ : 6ΩΑΣΩΕΚ-Μ2Ψ          Εγκριση / 288 /13-1-17                       2.425,82  ευρώ
ΑΔΑ : ΩΣ8ΝΩΕΚ-ΝΝΔ          Σύμβαση      ΕΛΛ.ΦΙΛΟΖ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ      12.500  ευρώ            15/03/2017   έως  15/03/2018
ΑΔΑ : Ω3ΜΒΩΕΚ-ΜΝ1         Εγκριση      21/6/2017      για                   5.000  ευρώ
Οι υποχρεώσεις του Δήμου για τα αδέσποτα

Προβλέπεται ότι τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση.

Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι τραυματισμένα ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.
Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

Για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς λαμβάνεται υπόψη η πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται. Την ευθύνη για την επίβλεψη και τη φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων έχουν, από κοινού, οι Δήμοι, οι οποίοι μάλιστα δύνανται να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά, καθώς και τα συνεργαζόμενα με αυτούς φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις. Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους.

Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

Η αντίστοιχη σύμβαση για το Ελληνικό προβλέπει:

https://yperdiavgeia.gr/procurements/downloadPdf/205528

«Ο ορισμός συγκεκριμένης ημέρας της εβδομάδος για την περισυλλογή και την επανένταξη των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι απαραίτητη. Η ειδοποίηση του ¨ανάδοχου¨ για την περισυλλογή και την επανένταξη του αδέσποτου ζώου θα γίνεται σε πρώτη φάση τηλεφωνικώς για συνεννόηση (διεύθυνση και ώρα παραλαβής) και υποχρεωτικά θα ακολουθεί και έγγραφη ειδοποίηση. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, χωρίς την τήρηση της ΄΄οριζόμενης΄΄ ημέρας περισυλλογής από τη σύμβαση καθώς και η οποιαδήποτε μορφή αντιμετώπισης του περιστατικού που δεν περιλαμβάνεται στις προβλεπόμενες υπηρεσίες. 14SYMV002373702 2014-10-31 Υποχρέωση επίσης είναι η τήρηση πλήρους αρχείου, μαζί με την φωτογραφία του κάθε ζώου . Η έκδοση καρτέλας με όλα τα στοιχεία του και τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών παραλαβής- παράδοσης και κτηνιατρικών υπηρεσιών πρέπει να παραδίδονται κατά την επανένταξη του ζώου, στον αρμόδιο υπάλληλο ( επιβλέποντα ) του συγκεκριμένου προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων του Δήμου».

«Άρθρο 5ο Παραλαβή εργασιών Η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 63 παρ 3 του ΠΔ 28/80».

Τηρείται κάτι σχετικό στην Καλλιθέα; ΠΟΣΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ;

Σχετικό προηγούμενο άρθρο μας :

Ο Δήμαρχος Καλλιθέας και η σχέση του με τα ζώα (1ο)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ