Χιλιάδες νέοι Έλληνες για σπουδές και δουλειά στο εξωτερικό

Χιλιάδες Έλληνες φοιτητές αναχωρούν κάθε χρόνο για σπουδές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Αναλογικά με τον πληθυσμό, η χώρα μας σήμερα, κατέχει ουσιαστικά τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη -μετά την Κύπρο- σε αριθμό νέων από 18 έως 25 ετών, που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους και μεταναστεύουν για σπουδές –κυρίως- στην Αγγλία, ενώ άλλοι προορισμοί τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις που έχουν δηλώσει είναι Πανεπιστήμια και Κολέγια των ΗΠΑ και της Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα ο πίνακας κατάταξης έχει ως εξής:

Γερμανοί: 2014-15: 14.060, αντίστοιχα το 2013-14: 14.520
Γάλλοι: 2014-15: 11.500, αντίστοιχα το 2013-14:11.725
Ιρλανδία: 2014-15: 11.490, αντίστοιχα το 2013-14: 12.620
Έλληνες: 2014-15: 10.670, αντίστοιχα το 2013-14: 10.910
Κύπριοι: 2014-15: 10.295, αντίστοιχα το 2013-14: 10.840
Ιταλοί: 2014-15: 9.550, αντίστοιχα το 2013-14: 8.320

Οι κύριοι τομείς εκπαίδευσης, που προτιμούν είναι οι εξής:

– Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων: 38.7%

– Τεχνολογικές επιστήμες (Μηχανικοί και Τεχνολόγοι Μηχανικοί): 32.7%
– Νομικά: 25.0% -Αρχιτεκτονική: 24.4%
– Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: 21.9%

Τι λέει ο ΔΟΑΤΑΠ

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ προκύπτει ότι για τη συγκεκριμένη περίοδο ο αριθμός των αιτήσεων στον ΔΟΑΤΑΠ με βασικό πτυχίο ήταν 7.222, με μεταπτυχιακά ήταν 11.280 και με διδακτορικά ήταν 1.624 αιτήσεις. Συνολικά δηλαδή, 20126 αιτήσεις. Από τις πρώτες 15 χώρες ο αριθμός των αιτήσεων, την περίοδο 2010-α΄ εξάμηνο 2014, διαμορφώθηκε ως εξής:

Βασικά Πτυχία

UNITED KINGDOM: 2475 αιτήσεις
ITALIA: 925 αιτήσεις
CYPRUS: 559 αιτήσεις
BULGARIA: 392 αιτήσεις
USA: 389 αιτήσεις
FRANCE: 256 αιτήσεις
RUSSIA: 237 αιτήσεις
DEUTSCHLAND: 236 αιτήσεις
ROMANIA: 213 αιτήσεις
TURKIYE: 171 αιτήσεις
UKRAINE: 151 αιτήσεις
SERBIA: 120 αιτήσεις
ALBANIA: 84 αιτήσεις
CANADA: 69 αιτήσεις
HUNGARY: 61 αιτήσεις
Σύνολο: 6338 αιτήσεις
Λοιπές χώρες: 884 αιτήσεις

Μεταπτυχιακά

UNITED KINGDOM: 5.758
ITALIA: 1014
CYPRUS: 910
USA: 700
FRANCE: 641
BULGARIA: 578
THE NETHERLANDS: 441
DEUTSCHLAND: 286
ESPAGNA: 162
BELGIQUE: 155
SERBIA: 97
SWEDEN: 74
OSTERREICH (AUSTRIA): 73
ROMANIA: 61
SUISSE: 40
Σύνολο: 10.990
Λοιπές χώρες: 920

 Πάνω από 300.000 Έλληνες που έφυγαν για σπουδές ή δουλειά

Το ΥΠΕΞ δίνει στοιχεία για μία σειρά από χώρες τα οποία βασίζονται σε όσα κατέγραψε η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.

Ειδικότερα:

ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Department of Homeland Security των HΠΑ διάστημα 2010 έως 2014 έχουν χορηγηθεί σε Έλληνες υπηκόους 6.340 άδειες παραμονής με καθεστώς μονίμου κατοίκου.

Παρατίθεται πίνακας χορηγηθεισών αδειών ανά έτος:

ΕΤΟΣ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

2010       966

2011       1.196

2012       1.264

2013       1.526

2014       1.388

ΣΥΝΟΛΟ      6.340

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία, υπάρχει σαφής αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Πρεσβείας Οττάβα και στατιστικά στοιχεία του Καναδικού Υπουργείου Μετανάστευσης, Προσφύγων και Ιθαγένειας, στο διάστημα 2010 έως το πρώτο τρίμηνο του 2016 έχουν χορηγηθεί σε Έλληνες υπηκόους 1.616 άδειες παραμονής με καθεστώς μονίμου κατοίκου. Παρατίθεται πίνακας χορηγηθεισών αδειών ανά έτος:

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
2010 101
2011 102
2012 146
2013 298
2014 374
2015 477
2016 ( A’ ΤΡΙΜ .) 118
ΣΥΝΟΛΟ 1.616

Επίσης, στο διάστημα 2010 έως 2014 έχουν χορηγηθεί 687 προσωρινές άδειες εργασίας σε Έλληνες υπηκόους που κατανέμονται ως εξής:

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
2010 49
2011 74
2012 155
2013 226
2014 183
ΣΥΝΟΛΟ 687

Όπως προκύπτει από τα παρατιθέμενα στοιχεία, ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει στον Καναδά δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος, όμως είναι σαφής η αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια.

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν εγκατασταθεί στον Καναδά είναι μεγαλύτερος, καθ’ όσον είναι πιθανόν να υπάρχουν Έλληνες που εργάζονται στον Καναδά είτε παρανόμως είτε με διπλή υπηκοότητα, οπότε λογίζονται ως Καναδοί πολίτες.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Στοιχεία της κίνησης Ελλήνων μεταναστών, τα οποία έστειλε το Προξενικό Γραφείο Λισσαβόνας προερχόμενα από την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Συνόρων της Πορτογαλίας έχουν ως ακολούθως:

Έτος  Υποσύνολο  προηγούμενης  χρονιάς Κίνηση κατ έτος
Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες
2010  163 85 78 33 18 15
2011  178 92 86 38 17 21
2012  161 86 75 28 14 14
2013  170 91 79 51 24 27
2014  191 98 93 60 24 36
2015  248 119 129 71 30 41

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Σύμφωνα με στοιχεία των διπλωματικών μας Αρχών (2015), αφίξεις Ελλήνων παρατηρήθηκαν μετά το 2010, με ροή περί τους 9.000 κατ’ έτος.

Οι περισσότεροι, όμως, εξ αυτών δεν καταγράφονται ως νέες αφίξεις, γιατί πρόκειται για Ομογενείς με διπλή υπηκοότητα, που είχαν παλιννοστήσει και επιστρέφουν λόγω της κρίσης από την Ελλάδα στην Αυστραλία.

Συνεχίζεται, επίσης, η άφιξη νέων με σπουδαστική βίζα, που τους επιτρέπει και μερική απασχόληση. Η εφαρμογή -από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2016 της διμερούς Συμφωνίας Ελλάδος- Αυστραλίας για την κινητικότητα των Νέων ( Work and Holiday Visa) θα βοηθήσει πολλούς νέους, αποφεύγοντας έτσι τη σπουδαστική βίζα που έχει δίδακτρα.

ΚΟΥΒΕΙΤ (Στοιχεία Πρεσβείας, 2015)

Η Ομογένεια συνεχίζει να διευρύνεται με την άφιξη νέων υψηλά καταρτισμένων, για απασχόληση σε κατασκευαστικό τομέα, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και εμπόριο. Καταγεγραμμένοι είναι περί τους 500 ομογενείς.

ΚΑΤΑΡ (Στοιχεία Πρεσβείας Ντόχα, 2014)

Από 450 το 2008, οι ομογενείς έφθασαν το 2014 στους 1.000 και συνεχίζει η αυξητική τάση. Οι περισσότεροι απασχολούνται στις κατασκευές.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Μετά το 2010 παρατηρήθηκε αυξητική τάση έλευσης Ελλήνων. Από 1.500 ομογενείς το 2010, ανήλθαν στους 1.850 το 2011, σε 2.600 το 2012 και σε 3.352 το 2013. Δραστηριοποιούνται, κυρίως, στον κατασκευαστικό τομέα, στο εμπόριο, στα ναυτιλιακά, στον τουρισμό. Κατέχουν σημαντικές θέσεις σε επιχειρήσεις, Τράπεζες, Ξενοδοχεία, καθώς και σε Πανεπιστήμια (κρατικά και ξένα). Η πλειοψηφία είναι νεαρής και μέσης ηλικίας, και κατέχει πανεπιστημιακούς τίτλους.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Σύμφωνα με το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας Χάγης δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία καταγεγραμμένα. Ωστόσο, τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί αυξημένη προσέλευση Ελλήνων στο Προξενικό Γραφείο. Από στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Ολλανδίας προκύπτει αύξηση του μεταναστευτικού ρεύματος, καθώς από 16.000 Έλληνες που ήταν πριν το 2010, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σήμερα σε 24.000, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι περίπου 2.500 φοιτητές.

ΓΑΛΛΙΑ

Σύμφωνα με την Πρεσβεία Παρισίων, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το μέγεθος της ροής Ελλήνων στη Γαλλία. Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις που καταδεικνύουν σαφή αυξητική τάση, ιδιαίτερα νέων σε ηλικία ατόμων. Παρατηρείται, επίσης, αυξημένη ζήτηση μεταφράσεων ελληνικών εγγράφων (πιστοποιητικών γεννήσεως, πτυχίων κλπ.) που είναι απαραίτητα για την εργασία στη Γαλλία και την εγγραφή στις διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες.

Εκτιμάται ότι στην περιοχή αρμοδιότητας του Προξενικού Γραφείου Παρισίων διαμένουν άνω των 15000 Ελλήνων και 1500-2000 φοιτητών.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σύμφωνα με την Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σόφια δεν έχουν καταγραφεί στοιχεία σχετικά με τη μετανάστευση Ελλήνων στη Βουλγαρία.

ΚΥΠΡΟΣ

Ο αριθμός Ελλήνων υπηκόων που έχουν αποκτήσει άδεια εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών διαμορφώνεται ως εξής:

Έτος Άρρεν Θήλυ  Σύνολο
2010 2630 2069
2011 3675 2928
2012 3643 2924
2013 1513 1157
2014 2431 2230
2015 3261 3013
Σύνολο 17153 14321 31474

ΑΥΣΤΡΙΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της αυστριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, μεταξύ 2010-2015 εγκαταστάθηκαν στην Αυστρία συνολικά 6165 Έλληνες πολίτες (που δεν έχουν αυστριακή υπηκοότητα). Παλιννόστησαν 3235.

2010 519
2011 813
2012 1201
2013 1362
2014 1109
2015 1161

Ακριβή στοιχεία σχετικά με το φύλο, ηλικία, επάγγελμα, κατοικία στην Ελλάδα δεν είναι διαθέσιμα. Εκτιμάται ότι προέρχονται από διάφορες κοινωνικές, μορφωτικές, επαγγελματικές ομάδες και είναι κυρίως 25-45 ετών. Συχνά μεταναστεύουν οικογένειες με μικρά παιδιά.

ΔΑΝΙΑ

Ο συνολικός αριθμός Ελλήνων που διαμένουν στη χώρα, την πρώτη του έτους, ανά φύλο, όπως καταγράφεται από τη δανική στατιστική υπηρεσία καταγράφεται ως εξής:

Άρρεν  Θήλυ  Σύνολο
2010 661 280 941
2011 705 303 1008
2012 803 395 1198
2013 1002 529 1531
2014 1205 643 1848
2015 1334 742 2076
2016 1487 873 2360

Παρατηρείται αύξηση του αριθμού των Ελλήνων, ιδιαιτέρως των ηλικιακών ομάδων έως 34 ετών.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Νορβηγίας, ο αριθμός των Ελλήνων που μετανάστευσαν στην Νορβηγία κατά τα έτη 2010-2016, ανά φύλο, είναι:

Άρρεν  Θήλυ
2010 520 182
2011 568 222
2012 702 285
2013 890 422
2014 1112 599
2015 1293 767
2016 1436 903

Δεν διατίθενται πληροφορίες σχετικά με ηλικία, επαγγελματική εξειδίκευση, τόπο κατοικίας στην Ελλάδα.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του βρετανικού Υπουργείου Εργασίας & Συντάξεων, ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν αποκτήσει Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (National Insurance Number, ΝΙΝ) έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Ο Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης είναι απαραίτητος για την είσοδο στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου και αποτελεί τον ασφαλέστερο δείκτη για τον αριθμό των Ελλήνων που μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για απασχόληση.

Πίνακας 1: Απόκτηση ΝΙΝ (National Insurance Number) από Έλληνες πολίτες, 2008 – 2016 (Α’ τρίμηνο)

2008       2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015       2016  (Α’ τρίμηνο)

2.931     2.751     3.26        5.598     7.417     9.891     9.79        12.022   3.881

-6,14%  18,50%  71,72%  32,49%  33,36%  -1,02%  22,80%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας DESTATIS ο αριθμός των Ελλήνων που μετανάστευσαν στη Γερμανία κατά τα έτη 2010-2015 ανά φύλο έχει ως εξής:

Έτος Σύνολο  Άνδρες Γυναίκες
2010 12256 7580 4676
2011 23043 13890 9153
2012 32660 18873 13787
2013 32088 18549 13539
2014 28752 16730 12022
2015* 28256 16731 11525

*τα στοιχεία που αφορούν στο 2015 είναι προσωρινά.

Αντίστοιχα, ανά ηλικιακή ομάδα και ανά φύλο:

ΒΕΛΓΙΟ

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ελληνικών κοινοτήτων και της Μητρόπολης Βελγίου, ο αριθμός των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στο Βέλγιο από το 2010 μέχρι σήμερα υπολογίζεται στις 5000.

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Σύμφωνα με την υπηρεσία μετανάστευσης του Υπ. Εξωτερικών Λουξεμβούργου, ο αριθμός των Ελλήνων πολιτών στο Λουξεμβούργο το 2014 ήταν 2108, ενώ την 1/1/2016 ήταν 2572.

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΓΕΝΕΥΗ

Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή δικαιοδοσίας του Γενικού Προξενείου Γενεύης (Καντόνια Γενεύης, Βω (Vaud) και Βαλαί (Valais)) υπολογίζονται σε περίπου 5000. Η πλειονότητά τους είναι υψηλής μορφώσεως και εργάζονται σε νοσοκομεία, πολυεθνικές εταιρίες, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, τραπεζικούς οργανισμούς και άλλες ιδιωτικές εταιρίες.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Εκτιμάται ότι περίπου 5000 Έλληνες εγκαταστάθηκαν μετά το 1989, ενώ περίπου 800-1000 είναι οι φοιτητές. Στα τέλη του 2015 υπήρχαν περίπου 1250 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. Συνεχώς αυξανόμενος αριθμός Ελλήνων μεταβαίνει στη Ρουμανία για να ιδρύσει επιχειρήσεις ή για να εργαστεί σε αυτές.

Αρκετοί είναι αυτοί που εργάζονται ως υψηλόβαθμα στελέχη. Παρατηρείται, επίσης, ότι οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ στελέχη και φοιτητές από όλη την ελληνική επικράτεια.

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Προξενικού Γραφείου Μπρατισλάβας, στη Σλοβακία σπουδάζουν περίπου 1100 Έλληνες φοιτητές. Καταγράφονται επίσης περίπου 150-200 Έλληνες που εργάζονται σε πολυεθνικές εταιρίες.

ΙΤΑΛΙΑ

Η Πρεσβεία Ρώμης, το Γενικό Προξενείο Μιλάνου και το Προξενείο Βενετίας απάντησαν ότι δεν διαθέτουν στοιχεία για τον αριθμό των Ελλήνων που έχουν εγκατασταθεί στην Ιταλία τα τελευταία έξι χρόνια. Σύμφωνα με την Πρεσβεία, ωστόσο, δεν έχει παρατηρηθεί μαζική μετανάστευση.

ΡΩΣΙΑ – ΝΟΒΟΡΟΣΣΙΣΚ

Το Γενικό Προξενείο δεν διαθέτει επίσημα στοιχεία. Εκτιμάται ότι από το 2013 και λόγω της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, μερικές εκατοντάδες Ελλήνων εγκαταστάθηκαν στη νότια Ρωσία. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται από τη Ρωσία και λόγω της οικονομικής κρίσης επέστρεψαν στις περιοχές από όπου κατάγονται και διατηρούν περιουσία. Οι περισσότεροι δεν διαθέτουν πανεπιστημιακή μόρφωση και απασχολούνται σε συναφή επαγγέλματα με αυτά που ασκούσαν στην Ελλάδα. Εκτιμάται επίσης ότι η ροή ελλήνων έχει σε μεγάλο βαθμό ανακοπεί λόγω της οικονομικής κρίσης που εκδηλώθηκε στη Ρωσία το 2014.

ΚΟΥΒΑ

Σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία της Κούβας, στο διάστημα 2010-2015 έχουν μεταναστεύσει στην Κούβα 29 Έλληνες πολίτες.

Η.Π.Α.   6,340

ΚΑΝΑΔΑΣ            1,616

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ     248

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ         45,000

ΚΟΥΒΕΙΤ               500

ΚΑΤΑΡ  650

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ  1,852

ΟΛΛΑΝΔΙΑ         8,000

ΓΑΛΛΙΑ –

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ         –

ΚΥΠΡΟΣ                31,474

ΑΥΣΤΡΙΑ               6,165

ΔΑΝΙΑ  1,419

ΝΟΡΒΗΓΙΑ           9,901

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ     51,859

ΓΕΡΜΑΝΙΑ          157,055

ΒΕΛΓΙΟ 5,000

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ              464

ΕΛΒΕΤΙΑ – ΓΕΝΕΥΗ            5,000

ΡΟΥΜΑΝΙΑ         –

ΚΟΥΒΑ  29

Σύνολο                 332,572

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ