Το ΤΑΙΠΕΔ εξετάζει την πώληση του 5% του ΟΤΕ

Πως θα πουληθεί το 5% του ΟΤΕ

Η πώληση του 5% του ΟΤΕ (24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές) εισήλθε στην τελική ευθεία με τη δημοσίευση από το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.

Το Ταμείο προέκρινε διαγωνιστική διαδικασία, ωστόσο, η Deutsche Telekom (DT) βασικός μέτοχος στον ΟΤΕ με 40%, βάσει της συμφωνίας μετόχων, έχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης. Αυτό σημαίνει πως έπειτα από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού το ΤΑΙΠΕΔ οφείλει να απευθυνθεί στην γερμανική εταιρεία η οποία έχει περιθώριο 60 μέρες για να αποφασίσει να εξαγοράσει (ή όχι) το 5% με την τιμή που θα έχει διαμορφωθεί από τον διαγωνισμό.

Η εκτίμηση που κυριαρχεί αναφέρει ότι είναι πολύ πιθανό το 5% να καταλήξει στη Deutsche Telekom. Να σημειωθεί ότι το αντίτιμο της πώλησης κατευθύνεται απευθείας για την αποπληρωμή του ελληνικού δημοσίου χρέους, προοπτική που δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για τη DT στην οποία το γερμανικό δημόσιο συμμετέχει με 31,9%.

Δεν τίθεται θέμα αλλαγών στο management του ΟΤΕ (όπου και αν καταλήξει το 5%) καθώς ήδη η κυβέρνηση έχει υπογράψει με την γερμανική εταιρεία νέα συμφωνία μετόχων. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή που επίκειται είναι ότι από τον Ιούνιο του 2018 τα μέλη που διορίζει η ελληνική κυβέρνηση στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης θα μειωθούν από πέντε σε δύο.

Στην περίπτωση που το ΤΑΙΠΕΔ κρίνει ότι δεν έχει λάβει ικανοποιητικές προσφορές από την διαγωνιστική διαδικασία έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στην Deutsche Telekom η οποία δύναται να εξαγοράσει το 5% του ΟΤΕ με τη μέση τιμή της μετοχής του στο ΧΑΑ τις τελευταίες είκοσι μέρες από την πρόσκληση που θα λάβει. Το Ταμείο παράλληλα έχει δημοσιοποιήσει πρόσκληση για την πρόσληψη συμβούλου ο οποίος θα κρίνει το εύλογο της προτεινόμενης συναλλαγής.

Με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της επιχείρησης το ποσοστό αυτό αποτιμάται σε περίπου 287 εκατ. ευρώ (χθεσινό κλείσιμο της μετοχής στο ΧΑΑ 11,7 ευρώ).

Το 5% του ΟΤΕ μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ τέλος 2016. Σήμερα το ελληνικό δημόσιο ελέγχει το 10% των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών του ΟΤΕ. Μετά την πώληση του 5% το δημόσιο θα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου για το εναπομείναν 5% των μετοχών (για το 1% ως άμεσος κάτοχος και για το 4% που ανήκει στο ΙΚΑ εμμέσως).

Ουσιαστικά πρόκειται για το τελευταίο πακέτο του ΟΤΕ που μπορεί να πουληθεί. Για το ποσοστό που κατέχει το ΙΚΑ υπάρχει όρος (από την μεταβίβασή του στους εργαζόμενους του ΟΤΕ) να πουληθεί σε τιμή η οποία σήμερα απέχει πάρα πολύ από την τρέχουσα.

Κίνητρο για την εξαγορά του 5% αποτελεί η πρόσφατη απόφαση της διοίκησης του ΟΤΕ για την μερισματική πολιτική. Ο ΟΤΕ προτίθεται μεσοπρόθεσμα να καταβάλει στους μετόχους τους, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών με σκοπό την ακύρωσή τους, τις ελεύθερες ταμειακές ροές που παράγονται κάθε χρόνο, έχοντας ενσωματώσει τις εξαγορές φάσματος και τις μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2018, το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα διατεθεί στους μετόχους θα ανέλθει περίπου σε 260 εκατ. ευρώ.

infocom.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ