ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ,  ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ  «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» – 30/8/2017

Κύριε Πρόεδρε,

Την 23/3/2017, δόθηκε στη δημοσιότητα δήλωση του κ. Δημάρχου, με την οποία υπεστήριζε ότι τα ταμειακά αποθέματα του Δήμου, την 31/12/2016, ανέρχονταν στα 7,7 εκ., ηυξημένα κατά 68% από το έτος 2014, οπότε αυτά ανέρχονταν στα 4,5 εκ. €. Ο ίδιος προσέθεσε ότι μειώθηκε και ο καθαρός δανεισμός κατά 1,4 εκ. €, ήτοι, κατά 22%. Ο κ. Δήμαρχος αισθάνθηκε ότι αυτοί οι αριθμοί τού παρείχαν την ευκαιρία να συμπεράνει τη «συνεπή προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης και περιορισμού της σπατάλης».

Τουλάχιστον δύο πολιτικά συμπεράσματα παρώθησαν το αίτημα για τη διεξαγωγή αυτής της συζήτησης.
Πρώτον. Ευρισκομένη στο μέσο της δημοτικής περιόδου 2014 – 2019, η διοίκηση έχει παγιώσει τη δημαγωγία ως μέθοδο της επικοινωνίας της με τους πολίτες και το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι μπορούμε να φανταστούμε ποια οξύτητα θα λάβει αυτή η συμπεριφορά όσο πλησιάζομε προς τις εκλογές.
Δεύτερο συμπέρασμα ήταν η γενικευμένη απορία για το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων. Παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο να συνειδητοποιήσει ότι δεν τον πίστεψαν. Ακόμη και υποστηρικτές σας και συνάδελφοι της πλειοψηφίας, ερωτούσαν εμάς, εάν αυτά τα ποσά, όντως, υπάρχουν στα ταμεία του Δήμου. Μία εξήγηση υπάρχει για τα σχόλια που ακολούθησαν τις ανακοινώσεις σας: δεν σας εμπιστεύονται. Μέσα σε λιγότερα από τρία χρόνια, τη γενικευμένη αυτή καχυποψία δεν προκαλούν τόσο οι πολιτικές διαφορές μαζί σας, όσον ο τρόπος με τον οποίον πολιτεύεστε. Η συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας, δια της οποίας η διοίκηση προωθεί τη νέο – φιλελεύθερη μετάλλαξη του Δήμου.

Κύριε Πρόεδρε,

Για ποιες, όμως, επιτυχίες στην οικονομική διαχείριση κάνει λόγο ο κ. Δήμαρχος;

1. Τον Δεκέμβριο 2016, ο Δήμος επιχορηγήθηκε από την Κυβέρνηση με 1.730.000 € για λειτουργικές ανάγκες, ενώ με την από 29/11/2016 Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών έλαβε και άλλες 237.018,57 € για την εξόφληση ληξιπροθέσμων οφειλών του.
Ξέρετε, κ. Πρόεδρε, προσωπικώς δεν διατηρώ πολιτικούς δεσμούς με τον κ. Πάνο Σκουρλέτη. Αλλά, εάν πρέπει σε κάποιον να αποδώσομε εύσημα, μάλλον σ’ αυτόν ανήκουν. Βεβαίως, ο κ. υπουργός ετήρησε, ως ώφειλε, το νόμο. Αλλά, τα περίπου 2 πρόσθετα εκ. € των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου την 31/12/2016 δεν οφείλονται στη «συνεπή προσπάθεια οικονομικής εξυγίανσης και περιορισμού της σπατάλης», για την οποία με τόση αυταρέσκεια ομιλεί η διοίκηση. Στην Κυβέρνηση οφείλονται.

2. Αντιθέτως, η διοίκηση δεν ετήρησε το νόμο στην οικονομική διαχείριση του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «Γιάννης Γάλλος». Με την από 24/10/2016 Απόφαση, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την 3η Μερική Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του μεταξύ άλλων και επειδή η διοίκησή του παραδεχόταν ευθέως ότι «τα ποσά που απομένουν μετά από την αναμόρφωση σε Κωδικούς Αριθμούς υποχρεωτικών δαπανών δεν επαρκούν μέχρι του τέλους του έτους». Το λιγότερο είναι η παράβαση του άρθρου 266 § 7 του Ν. 3852/2010.

3. Αλλά και στις προαιρετικές δαπάνες, τα στοιχεία, τα οποία οι υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου είχαν την καλωσύνη να μας θέσουν υπ’ όψη, επιβεβαιώνουν ότι την 31/12/2016 οι οφειλές του Οργανισμού προς διαφόρους προμηθευτές ανέρχονταν στο ποσό των περίπου 600.000 €. Η πραγματικότητα ήταν ότι διακρατήσατε στο Ταμείο τις οφειλές. Η οικονομική αδυναμία δεν ήταν, συνεπώς, φημολογία των αντιπάλων σας.

4. Την 31/12/2016 είχατε αποπληρώσει 326.494,26 € για την εκτέλεση του Προγράμματος Τεχνικών Έργων, το κόστος του οποίου προϋπολογιζόταν σε περίπου 3 εκ. €. Ορισμένα από τα έργα που αποπληρώσατε, έρχονται από το 2012. Τα ταμειακά διαθέσιμα οφείλονται στο γεγονός ότι Τεχνικό Πρόγραμμα απλώς δεν εκτελείται. Η αντίληψή σας για την «οικονομική εξυγίανση και τον περιορισμό της σπατάλης» είναι να μη κάνετε έργο. Περιλαμβάνετε, λοιπόν, περίπου 2,4 εκ. € στις ανακοινώσεις σας.

5. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να σας ενοχλεί, αλλά περίπου 300.000 € θα πρέπει, επίσης, να υπολογίσομε ως «διαθέσιμα», εξαιτίας των καθυστερήσεων στη σύναψη των Προγραμματικών Συμβάσεων με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, συνεπεία των οποίων ακόμη μένουν απλήρωτοι οι καλλιτεχνικοί συνεργάτες, μεταξύ αυτών και όσοι έχουν συνάψει συμβάσεις με αντίτιμο.

6. Η διοίκηση δεν έκανε, βεβαίως, λάθος να περιλάβει και τα παιδιά των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ για τους Παιδικούς Σταθμούς. Αλλά, αυταπατάται εάν θεωρεί ότι μπορεί να πανηγυρίζει την «κατά 60% αύξηση της απορροφητικότητας», όσο υπάρχουν ακόμη παιδιά οικογενειών στην Καλλιθέα που δεν μπορούν να πάνε στους Παιδικούς Σταθμούς. Να ικανοποιηθείτε κι εσείς και όλοι μας, όταν όλα τα παιδιά θα πηγαίνουν σε Παιδικούς Σταθμούς. Τα υπόλοιπα είναι χρήσιμα, ενδεχομένως και δύσκολα, αλλά ημίμετρα της μιζέριας. Αυτήν πανηγυρίζετε. Και αυτοί οι πανηγυρισμοί της μιζέριας είναι το κεντρικό πολιτικό πρόβλημα των αντιλήψεών σας για την Αυτοδιοίκηση.

7. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί ο κ. Δήμαρχος επαίρεται ότι ο καθαρός δανεισμός μειώνεται. Προφανώς θα μειώνεται, αφού η αποπληρωμή των δανείων παρακρατείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Πού είναι το επίτευγμα; Εκτός εάν, χωρίς να μας το λέτε, σχεδιάζετε τη σύναψη άλλου δανείου. Ο δανεισμός είναι μέσο για την εξασφάλιση πόρων. Πείτε το, όμως, καθαρά και ελάτε να συμφωνήσουμε στο σκοπό ενός δανείου.

8. Χαίρεστε ότι 515.000 € πρόκειται να επιστραφούν στο Δήμο, ύστερα από την απόφαση του Δικαστηρίου για την υπόθεση της «Energa». Βεβαίως, αυτά δεν καταμετρώνται μεταξύ των 7,7 εκ. € των ταμειακών διαθεσίμων. Χαίρομαι όμως μαζί σας, διότι η προηγουμένη διοίκηση ήταν αυτή που είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Αλλά, πείτε μου. Αισθάνεται η παρούσα ιδιαιτέρως ευφυής, καλλιεργώντας την εντύπωση ότι εκείνη κέρδισε 515.000 €; Ή μήπως είχε την πρόθεση να συμβιβαστεί και τώρα θέλει να «βγει από πάνω»;

9. Υπόσχεστε νέους πόρους από τη Ναυταθλητική Μαρίνα. Φυσικά, ούτε αυτοί περιλαμβάνονται στα 7,7 εκ. € των ανακοινωθέντων ταμειακών διαθεσίμων. Σταματήστε να ισχυρίζεστε ότι οι δημοτικές παρατάξεις δεν επιδιώκουν έσοδα από τη Μαρίνα. Όλοι, όμως, κατανοούν ότι η αξία τους συνιστά για σας τον υψηλότερο ιδεολογικό συμβολισμό των νέο – φιλελεύθερων αντιλήψεών σας: να μετατρέψετε τη Μαρίνα σε χώρο κερδοσκοπικών χρήσεων.

10. Υπολογίζετε μεταξύ των ταμειακών διαθεσίμων και το πλεόνασμα των ανταποδοτικών τελών των ετών 2015 και 2016, κινούμενο στην τάξη του 1 εκ. €. Και τούτο ενώ η καθαριότητα είναι το πρώτο μελανό σημείο, το οποίον υποδεικνύουν οι κατά την παραγγελία σας δημοσκοπήσεις, ενώ οι εργαζόμενοι στο Τμήμα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις υποδομές της υπηρεσίας και ενώ ο νόμος επιβάλλει να μη έχετε τέτοια πλεονάσματα στα ανταποδοτικά τέλη.

Δεν έχετε ηυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, κ. Δήμαρχε. Περίσσευμα διαθέσιμης απραξίας έχετε και από αυτό παράγονται τα ταμειακά διαθέσιμα. Όπως ο μοναχός στην «Πάπισσα Ιωάννα», ο κ. Δήμαρχος εβάπτισε -ημέρα Παρασκευή- «την χήναν ταύτην εις ιχθύν». Αλλά, δεν μπορείτε να την καταναλώσετε «αφόβως», όπως θα έλεγε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, διότι έχετε και περίσσευμα απ’ ευθείας αναθέσεων στο πελατειακό σας περιβάλλον και ήδη ο πολιτικός μετετράπη σε γαστρικό φόρτο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ