ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΉΣ 15/2/2018 – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

της Θανοπούλου Κατερίνας

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

η σημερινή εισήγηση για επιχορήγηση πιστοποιημένων φορέων παιδικής προστασίας έρχεται σε συνέχεια μίας συνολικής προσπάθειας και συγκεκριμένης εισήγησης, που ομόφωνα είχε περάσει από το ΠΕΣΥ, τον Οκτώβρη του 2016, όταν ακόμα ήμουν στη θέση της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής. Η προσπάθεια αυτή, όμως, έγινε μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες που στην παρούσα φάση απουσιάζουν, με αποτέλεσμα να στερούν από την εισήγηση την πολιτική θέση και από την διοίκηση της Περιφέρειας τον αναγκαστικό και ουσιαστικό ρόλο της πολιτικής διεκδίκησης ως προς τις αναγκαίες αλλαγές.

Συγκεκριμένα η τότε επιχορήγηση είχε αποφασιστεί αφού είχαν προηγηθεί

–          Διαβουλεύσεις με θεσμικούς φορείς παιδικής προστασίας.

–          Σύσταση– για πρώτη φορά- υπηρεσιακής επιτροπής, που και τώρα έγινε, δείχνοντας το τιτάνιο έργο των υπαλλήλων των υποστελεχωμένων κοινωνικών υπηρεσιών, με ταυτόχρονη κατάθεση της γνωμοδότησης της Επιτροπής.

–          Διαπαραταξιακή διαβούλευση με εκπροσώπους από το σύνολο των παρατάξεων του ΠΕΣΥ Αττικής.

–          Διαβούλευση με εκπροσώπους των φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και των εργαζόμενων.

–          Κατάθεση ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με τον προσδιορισμό της ηλικίας σε άτομα με νοητική στέρηση που στερούνται δικαιωμάτων ως προς τον όρο της παιδικής ηλικίας.

και κυρίως

 • ταυτόχρονη επικοινωνία και κατάθεση επιστολών προς το αρμόδιο Υπουργείο, με δημοσιοποίηση των αιτημάτων, που αφορούσαν τόσο τις χρηματοδοτήσεις, το δημόσιο χαρακτήρα, την προστασία φορέων και εργαζόμενων, τις αρμοδιότητες, τα κριτήρια και τις αναγκαίες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και το στρατηγικό σχεδιασμό.

Ενάμιση χρόνο μετά, τίποτα επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει,  με τις χρηματοδοτήσεις διαρκώς να μειώνονται, τα επιδόματα να κόβονται, το θεσμικό πλαίσιο να συνεχίζει να είναι αναχρονιστικό, ακολουθώντας το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο και τις μνημονικές επιταγές, με την Περιφερειακή Αρχή να σιωπά ως προς αυτά, διατηρώντας το ρόλο του διαχειριστή.

 

Πιο συγκεκριμένα,

καταθέτω στα πρακτικά τις τότε επιστολές, σημεία των οποίων σας αναφέρω:

 1. Ως προς τις αρμοδιότητες με τον N.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 94, παρ.3Β περ.11 εδάφιο 2 η αρμοδιότητα των επιχορηγήσεων που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς έχει μεταβιβαστεί στους Δήμους της Χώρας από 1/1/2011. Δεδομένου ότι η αρμοδιότητα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους Δήμους, για αντικειμενικούς λόγους και ύστερα από άτυπη συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο  η αρμοδιότητα ασκείται από την Περιφέρεια. Ενώ θα έπρεπε άμεσα να υπάρξει τροποποίηση του Καλλικράτη ως προς τις αρμοδιότητες, η αναθεώρηση έχει πάει στις καλένδες, ενώ με το πρόσφατα ψηφισμένο νομοσχέδιο δημιουργείται νέος φορές ΟΠΕΚΑ με τις αρμοδιότητες να περνούν εκεί ακολουθώντας την εσκεμμένη ασάφεια.
 2. Προτάσεις που αφορούν την απλοποίηση, επιτάχυνση, εξορθολογισμό και διαφάνεια στις επιχορηγήσεις και συγκεκριμένα:
 • η έγκριση του ποσού επιχορήγησης στις Περιφέρειες να γίνεται εντός του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους.
 • Τα ανεπαρκή ταμειακά υπόλοιπα να οριστούν ως ποσοστό του απολογισμού του προηγούμενου έτους του φορέα προκειμένου να καλύπτονται οι άμεσες υποχρεώσεις του φορέα στην αρχή του έτους
 • να γίνει τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της   Αριθ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/2012 (ΦΕΚ1163/Β΄) «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα», σχετικά με την υποβολή αίτησης ανανέωσής της πιστοποίησης από 2 μήνες σε 6  πριν την ημερομηνία της λήξης.
 • Άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, για την λειτουργία και την εποπτεία των σωματείων, σημειώνουμε ότι τα σωματεία λειτουργούν με το αναχρονιστικό Ν.Δ. 1111/1972, πολλές από τις διατάξεις του οποίου έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Η δε εποπτεία των σωματείων ασκείται με τις διατάξεις του Ν. 281/1914, νομοθέτημα μεταβατικό του μεσοπολέμου.
 • Θέσπιση κριτηρίων, για την ένταξη των φορέων στις τακτικές επιχορηγήσεις και για τον προσδιορισμό του ύψους επιχορήγησης έκαστου φορέα. Δεδομένης της σημερινής κατάστασης αυτό αποτελεί κατεξοχήν αίτημα και των προνοιακών ιδρυμάτων που αμφισβητούν κυρίως, τον τρόπο καθορισμού του ύψους του ποσού επιχορήγησης στους επιχορηγούμενους φορείς
 • Επιπλέον των άνω, θα πρέπει να συζητηθεί και η περίπτωση μεταβίβασης στις Περιφέρειες τόσο του συνολικού ποσού όσο και των αρμοδιοτήτων, ώστε να επιλυθούν οι στρεβλώσεις που δημιουργούνται εξαιτίας της μεταβιβαστικής πληρωμής.

  Ο έλεγχος θα μπορούσε να γίνει είτε από τριμερή επιτροπή είτε από ανεξάρτητη αρχή.

 • Επίσης πέραν των κριτηρίων αξιολόγησης που θα πρέπει να έχουν συνάφεια και με τη συνολική εθνική στοχοθεσία, ( π.χ. πρώϊμη παρέμβαση, αποϊδρυματοποίηση ) σημαντικό είναι να ελέγχεται η καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θα ψηφίσω λευκό, όχι γιατί δεν θεωρώ αναγκαία τη χρηματοδότηση, σεβόμενη την τιτάνια προσπάθεια πολλών φορέων και δηλώνοντας ότι είμαι και θα είμαι ενεργά δίπλα τους, αλλά γιατί δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό βήμα γενναίων αλλαγών στους νόμους και το πολιτικό πλαίσιο και κυρίως στο γεγονός ότι η Πρόνοια και οι πολίτες πλήττονται ολοένα και περισσότερο από την εφαρμογή νεοφιλελεύθερων μνημονιακών πολιτικών, που υποχρηματοδοτούν, πετσοκόβουν και αφήνουν στο περιθώριο.

Θανοπούλου Κατερίνα

Περιφερειακή σύμβουλος Αττικής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ