Τα Χριστούγεννα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας

Η 25η Δεκεμβρίου του Ιουλιανού ημερολογίου συμπίπτει με την 7η Ιανουαρίου του Γρηγοριανού. Έτσι, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τα Χριστούγεννα την ίδια μέρα που στην Ελλάδα γιορτάζουμε του Άη Γιαννιού.

Παρά το γεγονός ότι για 70 χρόνια δεν εορταζόταν η γέννηση του Χριστού σε κανένα από τα πρώην Σοβιετικά κράτη, σήμερα είναι μια αγαπημένη γιορτή για τους πιστούς, η οποία απέχει από τα φώτα και τον καταναλωτισμό, που οι Ρώσοι συνδέουν με την Πρωτοχρονιά.
Η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα αρχίζει στις 20 Δεκεμβρίου (για μας 2 Ιανουαρίου) και στην εκκλησία μέχρι και τις 23/12 (5/1 για μας) ψάλλεται το τροπάριο που ακούμε και στις δικές μας εκκλησίες:

«Ετοιμάζου Βηθλεέμ, ήνοικται πάσιν η Εδέμ, ευτρεπίζου Εφραθά, ότι το ξύλον της ζωής, εν τω σπηλαίω εξήνθησεν εκ της Παρθένου. Παράδεισος και γαρ η εκείνης γαστήρ, εδείχθη νοητός εν ω το θείον φυτόν, εξ ου φαγόντες ζήσομεν ουχί δε ως ο Αδάμ τεθνηξόμεθα. Χριστός γεννάται, την πριν πεσούσαν αναστήσων εικόνα».
Το κοντάκιο που ακούγεται είναι το ίδιο επίσης με αυτό στις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες:
«Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον,
ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως.
Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα,
δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων,
βουληθέντα ἐποφθῆναι,
παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν».

Την 24η Δεκεμβρίου (6/1 για μας), παραμονή των Χριστουγέννων, είναι ημέρα μεγάλης νηστείας (εκτός αν πέσει Σ/Κ, οπότε τρώγεται και λάδι). Αυτή την ημέρα, το κοντάκιο είναι το ίδιο, ενώ το απολυτίκιο έχει ως εξής:

«Ἀπεγράφετο ποτέ, σὺν τῷ πρεσβευτῇ Ἰωσήφ, ὡς ἐκ σπέρματος Δαβίδ, ἐν Βηθλεὲμ ἡ Μαριάμ, κυοφοροῦσα τὴν ἄσπορον κυοφορίαν· ἐπέστη δὲ καιρός, ὁ τῆς Γεννήσεως, καὶ τόπος ἦν οὐδείς, τῷ καταλύματι, ἀλλ’ ὡς τερπνὸν παλάτιον τὸ Σπήλαιον, τῇ Βασιλίδι ἐδείκνυτο. Χριστὸς γεννᾶται, τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστήσων εἰκόνα».

Στον εσπερινό της παραμονής, θα ακούσουμε για πρώτη φορά το τροπάριο της εορτής:
«Η Γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως· εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν, τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν, Κύριε δόξα Σοι» και το κοντάκιο:
«Ἡ Παρθένος σήμερον τόν Ὑπερούσιον τίκτει καί ἡ γῆ τό Σπήλαιον τῶ ἀπροσίτω προσάγει. Ἄγγελοι, μετά ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δέ μετά ἀστέρος ὁδοιποροῦσι δι’ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη Παιδίον νέον ὁ πρό αἰώνων Θεός».
Τη λειτουργία ακολουθεί μεγαλοπρεπές γεύμα.

Φυσικά, οι εορταστικές εκδηλώσεις συνοδεύονται από κάλαντα, τα οποία συχνά τραγουδούν παιδιά από σπίτι σε σπίτι όλη την ημέρα των Χριστουγέννων. Το ωραίο είναι πως τα όμορφα αυτά τραγούδια τραγουδούν και μεγάλοι. Εξάλλου, τα κάλαντα έχουν μακρά παράδοση στη Ρωσία, ενώ είναι γνωστό στους Σλάβους ότι τα τραγουδούσε και ο Μέγας Πέτρος!
Το τελευταίο κοινό μας έθιμο είναι πως, ως ορθόδοξοι, και οι Ρώσοι έχουν το άγιο 12ήμερο, που κλείνει με την εορτή των Θεοφανείων.
Χρόνια πολλά, ξανά, λοιπόν, φίλοι μου!
Σας εύχομαι αγάπη, χαρά και υγεία, και να ζούμε με τον Χριστό!

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ