Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους σε 100 δόσεις από τον Αύγουστο

Κατατέθηκε στη Βουλή, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τους ΟΤΑ. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία τους, τα οικονομικά και το προσωπικό των νομικών προσώπων αυτών, αλλά και τη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης.

Το πολυνομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια και θα ψηφισθεί πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της από τις 5 έως τις 20 Αυγούστου.

Ακόμη στο νομοσχέδιο που αποτελείται από 138 άρθρα προβλέπεται η δυνατότητα ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. και η κατάργηση των χειρόγραφων βιβλίων του Δημοτολογίου, λόγω της λειτουργίας νέου πληροφοριακού συστήματος υπό τον τίτλο “ Μητρώο Πολιτών”.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα τους Δήμους να καλύπτουν τις δαπάνες ταφής προσώπων που βρίσκονταν σε οικονομική αδυναμία ή είχαν την ιδιότητα του πρόσφυγα ενώ με άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα και σε ιδιώτες να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών.

Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους σε έως 100 δόσεις 

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπά τους σε έως και 100 δόσεις, ενώ οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Συγκεκριμένα:

  • αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
  • αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
  • αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
  • αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
  • αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%),

Επίσης, στο νομοσχέδιο καθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής των οφειλών στην ανωτέρω ρύθμιση, καθώς και οι ειδικότερες κατηγορίες οφειλών που μπορούν να υπαχθούν σε αυτήν.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη, ενώ καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Και με POS οι πληρωμές στους Δήμους

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης τη δυνατότητα στους Δήμους να εισπράττουν ειδικούς φόρους, πρόστιμα, παράβολα και οποιαδήποτε άλλη οφειλή με χρέωση τραπεζικών λογαριασμών και χρήση τερματικών για πιστωτικές κάρτες.

athina984

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ