Πως πληρώνεται ένας προμηθευτής από το Δήμο όταν τα τιμολόγια τα απορρίπτει o έλεγχος…

του Θησέα

Διαβάζοντας την απόφαση 192/Τρίτη 29 Μαΐου 2018 της οικονομικής επιτροπής Καλλιθέας, διερωτόμαστε μήπως έγινε διάσπαση προμήθειας και αντί μέσω ενός διαγωνισμού προμηθεύτηκαν με απευθείας αναθέσεις 22 φόρες το ίδιο προϊόν, συνολικού ποσού  21.726,00 ευρώ;
Ας μας απαντήσει ο δήμος αν είναι έτσι και πόσο συχνά και με τι αιτιολογία ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κόβει τέτοιες περιπτώσεις κατάτμησης προμήθειας. Μήπως η Απόρριψη από τον έλεγχο όλων αυτών των τιμολογίων παρακάμπτεται πάντα με το αιτιολογικό ότι «έχουμε μια δικαστική απόφαση και τυχόν άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου θα αντιβαίνει στη συναλλακτική καλή πίστη, αφού η δαπάνη αφορά την δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος που πραγματοποιήθηκε προσηκόντως, παραλείφθηκε ανεπιφύλακτα και δεν αμφισβητείται».
Αν είναι έτσι τι νόημα έχει ο έλεγχος αφού ο υπεύθυνος διοίκησης του δήμου δεν έχει συνέπειες, ο δήμος έχει πρόσθετη επιβάρυνση και ο συμπαθής προμηθευτής λαμβάνει και έντοκη αποζημίωση;
Η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του δήμου από τέτοιες συνήθεις πρακτικές διοίκησης μέσω κατατμημένων απευθείας αναθέσεων δεν είναι αμελητέα. Το αποτέλεσμα είναι να πληρώνεται πάντα ο προμηθευτής και ο δήμος να επιβαρύνεται με επιπλέον ποσά εκτός από την απώλεια έκπτωσης ενός διαγωνισμού, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με 1000 ευρώ (του ποσού των 819,93 ευρώ για τόκους (από 22/11/2017 – 31/5/2018) και 280,11 ευρώ για δικαστική δαπάνη).
Εξ όσων γνωρίζουμε πάντα οι εργαζόμενοι έπιναν, πίνουν και θα πίνουν γάλα. Ποιος έκτακτος λόγος προέκυψε από 22/11/2017 – 31/5/2018;
Η διαταγή πληρωμής εκδόθηκε βάσει είκοσι δύο [22] τιμολογίων [όπως αυτά αναλυτικά αναφέρονται στην Διαταγή Πληρωμής] της αιτούσας και αφορούσε δαπάνες για την προμήθεια γάλακτος των εργαζομένων του Δήμου, δυνάμει των από 1-4-2016, 4-5-2016 και 8-7-2016 συμβάσεων. Ο Δήμος είχε εγκρίνει τη σχετική δαπάνη που αφορούσε στο τιμολόγιο επί τη βάσει του οποίου εξεδόθη η διαταγή πληρωμής και είχε προωθήσει αυτό προς πληρωμή εκδίδοντας σχετικά Χ.Ε.Π. που όμως δεν ενεκρίθη κατά τον προληπτικό έλεγχο από την Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η τυχόν άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου θα αντιβαίνει στη συναλλακτική καλή πίστη, αφού η δαπάνη αφορά την δαπάνη για την προμήθεια γάλακτος που πραγματοποιήθηκε προσηκόντως, παραλείφθηκε ανεπιφύλακτα και δεν αμφισβητείται.
βλέπε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής στη διαύγεια δήμου Καλλιθέας. Εντύπωση προκαλεί η σε μεγάλο βαθμό απουσία της αντιπολίτευσης στη συγκεκριμένη επιτροπή. Μόνο ο κ. Λ. Λασκαρίδης ήταν παρών και καταψήφισε.
Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την ενημερωτική απάντηση του δήμου ώστε να επανορθώσουμε τον τυχόν λάθος προβληματισμό μας και να λυθούν οι απορίες μας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ