Προσλήψεις στο Δημόσιο…

ΑΣΕΠ: Πού και πώς οι προσλήψεις σε 33 δήμους και ΔΕΥΑ (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Επισπεύδεται -σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες- η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης για την πρόσληψη 757 μονίμων σε 33 δήμους και ΔΕΥΑ όλης της χώρας.

Στελέχη του ΑΣΕΠ τόνιζαν στο workenter οτι η προκήρυξη των 49 θέσεων (ΣΕΠΕ) θα εκδοθεί εμβόλιμα μόνο στην περίπτωση που σημειωθεί καθυστέρηση στη συμπληρωματική προκήρυξη της 3Κ.

Η κινητικότητα της Ανεξάρτητης Αρχής γύρω από τους «757» είναι άμεση συνέπεια της πρόσφατης επ΄σικεψης του υπουργού Εσωτερικών στην οδό Πουλίου 6 (έδρα ΑΣΕΠ).

Το workenter παρουσιάζει εύχρηστο «οδηγό» με τα κριτήρια επιλογής και την κατανομή των θέσεων ανά φορέα, κάνοντας χρήση του εγγράφου ΑΣΕΠ που αποκαλύψαμε στις 18 Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων (περίπου 550) αφορά την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Κριτήρια Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 110
Δεύτερος τίτλος σπουδών ΑΕΙ 150
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο 400
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 200
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο 200
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο 100
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100

 

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Κριτήρια Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 110
Δεύτερος τίτλος σπουδών ΤΕΙ 150
Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο 400
Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο 200
Μεταπτυχιακό στο γνωστικό αντικείμενο 200
Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο 100
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100

 

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κριτήρια Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βαθμός Χ 110
Δίπλωμα ΟΕΕΚ ή δεύτερος τίτλος 150
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100

 

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Κριτήρια Μόρια
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (καθένα από τα δύο πρώτα) 100
Αριθμός ανηλίκων τέκνων (για καθένα από τα επόμενα) 200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 200
Χρόνος ανεργίας ανά εξάμηνο (έως 8 εξάμηνα) 50
Εμπειρία (έως 84 μήνες) 7 ανά μήνα
Ειδική εμπειρία για συμβασιούχους ΟΤΑ (έως 24 μήνες) 17 ανά μήνα
Ηλικία (έως και 24 ετών) 50
Ηλικία (άνω 24 έως και 30) 75
Επταετή θητεία σε εκκλησιαστικά και άλλα ιδρύματα 100

 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να «κατεβάσετε» την κατανομή των θέσεων ανά δήμο και ΔΕΥΑ.

Δείτε το έγγραφο 

workenter.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ