Προαστιακός

Ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου-Ταύρου

κατά της τοποθέτησης μεταλλικών ηχοπετασμάτων στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο στον Ταύρο και

υπέρ της υπογειοποίησης του Προαστιακού

Ομόφωνη απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Μοσχάτου-Ταύρου στην έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα ΔΣ του π. Δημαρχείου Ταύρου, σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει από την τοποθέτηση των μεταλλικών ηχοπετασμάτων στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο στον Ταύρο, αλλά και για την υπογειοποίησή του.

Σκοπός της συνεδρίασης αυτής ήταν τόσο η ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, των πολιτών και των φορέων για το θέμα του Προαστιακού Σιδηρόδρομου όσο και η λήψη απόφασης για να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες του Δήμου, μετά από τη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου Ανδρέας Ευθυμίου με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία των μελών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τον Προαστιακό στον Ταύρο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη και τους πολίτες σχετικά με τις ενέργειες που είχε κάνει η Δημοτική Αρχή και η Διαπαραταξιακή Επιτροπή τους τελευταίους έξι μήνες, ενέργειες που οδήγησαν στη θετική εξέλιξη σχετικά με την παύση της τοποθέτησης των μεταλλικών ηχοπετασμάτων στον Προαστιακό στον Ταύρο.

Ο Δήμαρχος, Ανδρέας Ευθυμίου, ενημέρωσε για τις επιστολές που είχε στείλει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με την αντίθεση του Δήμου στην τοποθέτηση των μεταλλικών ηχοπετασμάτων στον Προαστιακό του Ταύρου, για τις συσκέψεις με την ΕΡΓΟΣΕ παρουσία της Διαπαραταξιακής Επιτροπής και τις συνεδριάσεις που είχε κάνει η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για το θέμα καθώς και η επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ζητώντας συνάντηση μαζί του, λόγω της κρισιμότητας του θέματος.

Τέλος ενημέρωσε για τη θετική έκβαση της συνάντησης της 26ης Μαρτίου με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Σπίρτζη, ο οποίος κατανόησε τον έντονο προβληματισμό και την ομόφωνη αντίθεση της Δημοτικής Αρχής, του Δημοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων του Ταύρου στην τοποθέτηση των μεταλλικών ηχοπετασμάτων και έδωσε εντολή στη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ για τη διακοπή της τοποθέτησής τους. Ταυτόχρονα ζήτησε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες να αναζητήσουν την υπάρχουσα προμελέτη ώστε να επικαιροποιηθεί και να ωριμάσει, έτσι ώστε να είναι δυνατή η υποβολή της πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου της υπογειοποίησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την εξής ομόφωνη απόφαση:

  1. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας γιατί ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ.Χρήστος Σπίρτζης κατανόησε και αποδέχτηκε το δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου μας να μην τοποθετηθούν μεταλλικά ηχοπετάσματα στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο στον Ταύρο και έδωσε εντολή στη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ να διακοπεί η τοποθέτησή τους.

  2. Με βάση την παραπάνω εξέλιξη η οποία υπήρξε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Δημάρχου και της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δήμου με τον Υπουργό τη Δευτέρα 26-3-2018 στο Υπουργείο, το Δημοτικό Συμβούλιο:

α) Θεωρεί ότι η ανάπτυξη των υψηλών μεταλλικών ακαλαίσθητων ηχοπετασμάτων κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής στην περιοχή της Δ.Ε Ταύρου, παράλληλα και σε επαφή σχεδόν με τις κατοικίες ,αποτελούν οπτικό φράγμα και προκαλούν αίσθημα αποκλεισμού για τους περίοικους και αυτούς που ζουν και κινούνται σε κοντινές αποστάσεις. Για το λόγο αυτό ως ελάχιστη άμβλυνση του δυσάρεστου αυτού αισθήματος που προκαλείται από τα μεταλλικά και ακαλαίσθητα ηχοπετάσματα και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ.πρωτ.49587/2-11-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής (Τμήμα Θορύβου, Δονήσεων και Ακτινοβολιών) ζητά την άμεση αποξήλωση των μεταλλικών ηχοπετασμάτων που έχουν τοποθετηθεί. Την εξέταση τοποθέτησης σε όλο το μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής στον Ταύρο άλλων καλαίσθητων και διαφανών ηχοπετασμάτων, συμβατών με το οικιστικό περιβάλλον, αφού γίνουν επικαιροποιημένες μετρήσεις από την ΕΡΓΟΣΕ στην περιοχή του Ταύρου, περιορισμένου ύψους σύμφωνα με την ΚΥΑ 122836/2004, ώστε να επιτρέπεται η οπτική επαφή με το περιβάλλον και το φως πραγματοποιώντας ταυτόχρονα τις κατάλληλες φυτεύσεις.

γ) Ζητά να τηρηθούν οι προδιαγραφές της ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00 και να προηγηθεί ο προβλεπόμενος σε αυτήν οπτικός έλεγχος αισθητικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης. Επίσης να τηρηθούν οι υποχρεώσεις των αναδόχων πριν από την κατασκευή των πετασμάτων στις προβλεπόμενες θέσεις και συγκεκριμένα να κατασκευαστεί δοκιμαστικό τμήμα αποτελούμενο από τρεις ορθοστάτες και δύο πετάσματα προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να εγκρίνει το αισθητικό αποτέλεσμα.

Να χορηγηθούν στον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου όλα τα στοιχεία με τις μελέτες και προδιαγραφές των διαφανών ηχοπετασμάτων που θα αντικαταστήσουν τα μεταλλικά καθώς και οι εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

δ) Να υπάρξει μέριμνα για την ασφαλή διέλευση των πεζών και των περιοίκων.

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο πέραν της επίλυσης του προβλήματος που έχει ανακύψει με την τοποθέτηση των παραπάνω ηχοπετασμάτων, εμμένει και διεκδικεί ανυποχώρητα την υπογειοποίηση των γραμμών του Προαστιακού στον Ταύρο, που αποτελεί την μόνη και βέλτιστη λύση για το φυσικό, οικιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του Δήμου μας και της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας .

Η υλοποίηση του έργου της υπογειοποίησης του Σιδηροδρομικού διαδρόμου , αναβαθμίζει το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον, αποκαθιστά την ενότητα του οικιστικού ιστού της πόλης μας, συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και αναιρεί την αναγκαιότητα της τοποθέτησης οιωνδήποτε ηχοπετασμάτων και της κατασκευής των προβλεπόμενων ανισόπεδων οδικών κόμβων Δήμητρος και Χαμοστέρνας, που θα υποβαθμίσουν περαιτέρω το οικιστικό περιβάλλον του Δήμου μας και ευρύτερα της Δυτικής Αττικής με τον επιπλέον οδικό θόρυβο, τα κυκλοφοριακά προβλήματα και τον οπτικό αποκλεισμό που αναπόφευκτα θα προκαλέσουν. Ο Δήμος μας και για το έργο των παραπάνω ανισόπεδων οδικών κόμβων έχει ήδη προσφύγει στο ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων.

Μετά τα παραπάνω ,το Δημοτικό συμβούλιο αξιολογεί θετικά τη βούληση του αρμόδιου Υπουργού να επικαιροποιηθεί – ωριμάσει η υπάρχουσα προμελέτη της ΕΡΓΟΣΕ για την υπογειοποίηση του Προαστιακού στον Ταύρο με σκοπό την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου και αναμένει την υλοποίηση και τις σχετικές ενέργειες από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, παρακολουθώντας με επαγρύπνηση την εξέλιξη του θέματος.»

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ