Ο Οργανισμός «Γιάννης Γάλλος» δαπανά 7550 ευρώ για μια εκδήλωση για το ποδήλατο

Αρθρο του κ. «ο φίλος του ποδηλάτου».

Δεν πέρασαν μερικές ημέρες από την αναγγελία του κ Κάρναβου ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος και οι εκδηλώσεις παίρνουν φωτιά.  Με κλειστό τον ημιτελή ποδηλατόδρομο της Καλλιθέας -για τον οποίο έδειξε πλήρη αδιαφορία- ο Δήμαρχος Καλλιθέας με μία πανάκριβη εκδήλωση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα διεξάγει την προεκλογική του εκστρατεία.

To ΔΣ του νπδδ Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την 26η Σεπτεμβρίου 2018, αποφάσισε να εγκρίνει τη διεξαγωγή της εκδήλωσης με την ονομασία «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018», προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (7.550,00), η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018. Στη λήψη της πιο πάνω απόφασης ψήφισαν λευκό τα μέλη του Δ.Σ. κκ. Βασιλική Μαργαρίτη και Ιωάννης Κουφόπουλος.

Εξειδίκευσε τη πίστωση με στοιχεία Κ.Α. 15/6472.0002 «Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων» και αναλυτικά όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ανάθεση Παροχής υπηρεσίας εκπαιδευτικού ψυχαγωγικού προγράμματος για την υποστήριξη – οργάνωση δράσεων της εκδήλωσης Ανάθεση στην κα. Μ. Λιώλη, της παροχής υπηρεσίας εκπαιδευτικού – ψυχαγωγικού προγράμματος για την υποστήριξη – οργάνωση δράσεων της εκδήλωσης «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018», συνολικής αξίας 1.116,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

1.200,00 15/6472.0002 «Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων»

Προμήθεια μπαλονιών 500,00 Ανάθεση στον κ. Σ. Κορκοβίλη της προμήθειας πεντακοσίων μπαλονιών latex φουσκωμένα με ήλιον, με τυπωμένο λογότυπο της εκδήλωσης ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018, συνολικής αξίας 483,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Προμήθεια μικρών τεμαχίων νερού 350,00 Ανάθεση στην εταιρεία Aφοι Β.Ε.Γ. ΣΙΑ ΕΕ,της προμήθειας 134 κιβώτια (12 τεμ/κιβώτιο) μπουκαλάκια εμφιαλωμένου νερού (0,5 l) για τις ανάγκες της εκδήλωσης «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018», συνολικής αξίας 201,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας

Φωτογράφιση εκδήλωσης 300,00 Ανάθεση στον Μωυσιάδη Αλέξανδρο της προμήθειας φωτογραφικού υλικού για την εκδήλωση ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018, συνολικής αξίας 300,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ 24% με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης,

Προμήθεια πανό για την προβολή των εκδηλώσεων 700,00 Ανάθεση στην ARTION Press & Promotion – Ζαχαρένια Λαρεντζάκη της προμήθειας έξι τεμαχίων Αεροπανό ψηφιακής εκτύπωσης για την εκδήλωση ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018 , συνολικής αξίας 669,60€ εξακόσια εξήντα εννιά ευρώ και εξήντα λεπτά , συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Προβολή εκδήλωσης (δημοσίευση στον τύπο) 1.200,00

Ανάθεση στην εφημερίδα ΚΑΛΛΙΘΕΑ today ΠΑΝ ΜΑΡ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ της δημοσίευσης καταχώρησης της αθλητικής εκδήλωσης ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018, συνολικής αξίας 619,50 ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Ανάθεση στην εφημερίδα Match Μoney της δημοσίευσης καταχώρησης της εκδήλωσης «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018», συνολικής αξίας 880,40 ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Ενοικίαση προβολέων για το φωτισμό 1.500,00 Aνάθεση στην επιχείρηση ΚΟΚΟΛΑΡΑ ΝΙΚ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ της υπηρεσίας Φωτιστικής κάλυψης της αθλητικής εκδήλωσης ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018 αξίας (1.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Ενοικίαση χημικών τουαλετών 300,00 Ανάθεση στην εταιρεία Α.Φ ΔΡΑΓΩΝΑΣ Μ/ΠΗ ΕΠΕ της υπηρεσίας μίσθωσης δύο ατομικών χημικών τουαλετών συνολικής αξίας ενενήντα εννιά ευρώ και είκοσι λεπτά (99,20€), συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Ενημέρωση των πολιτών (προμήθεια αφισών προγραμμάτων κλπ.) 500,00€ Ανάθεση Παναγιώτη Μιχ. Νιφλή, της προμήθειας εντύπων και αφισών για την εκδήλωση ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018, συνολικής αξίας τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (483,60) συμπεριλαμβανομένου νομίμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Προμήθεια αναμνηστικών 1.000,00 Ανάθεση στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤ. ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ, της προμήθειας 80 τμχ αναμνηστικών επάθλων για τις ανάγκες της εκδήλωσης «ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2018», συνολικής αξίας 999,44 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου νόμιμου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

 ΣΥΝΟΛΟ 7.550,00

Η ίδια εκδήλωση το 2017 στοίχισε 2.616,40 ευρώ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ