Οι 25 συμβασιούχοι του ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος

Ο ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ την αυτοδίκαιη λύση εννέα (25) ατοµικών συµβάσεων µίσθωσης έργου και εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου την 13/07/2017 (και µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας τους) που είχαν παραταθεί έως 31/12/2017 µε την υπ’ αριθµ. 240/2016 (Α∆Α: ΩΕΖ4ΟΛΨΦ-ΜΦΦ) απόφαση Προέδρου, σε συμμόρφωση µε τα υπ’ αριθµ. 14/30.06.2016 και 9/10.05.2017 Πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εννέα (9) ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου και Δεκαέξι (16) συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η παράταση της σύµβασης των εν λόγω υπαλλήλων θεωρήθηκε πλέον αντισυνταγµατική βάσει των ανωτέρω αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ταυτόχρονα το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος αποφάσισε να προσλάβει βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 4479/2017 και µέχρι την ηµεροµηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι την 31/3/2018 το ίδιο προσωπικό που είχε προσληφθεί σε θέσεις αντίστοιχων καθηκόντων µε τις προς πλήρωση θέσεις µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του µέχρι την 7η Ιουνίου 2017 ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΑΓΑΖΑΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

2 ΑΛΕΞΙΑ∆ΟΥ ΕΛΒΙΡΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

3 ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

4 ΖΕΑΚΗ ΘΕΩΝΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

5 ΜΑΥΡΟΪ∆ΟΓΓΟΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

6 ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

7 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

8 ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

9 ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

10 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

11 ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

12 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΣΕΡΑΦΗΜ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

13 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

14 ΚΑΨΑΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

15 ΡΟΖΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

16 ΦΕΣΤΕΡΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

17 ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

18 ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

19 ΚΕΣΟΒΑ ΛΑΡΙΣΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

20 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

21 ΡΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

22 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

23 ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

24 ΑΡΑΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

25 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ