Λάζαρος Λασκαρίδης: «Να γίνει άμεσα η μετεγκατάσταση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου. Τα παιδιά αυτά αξίζουν την αγάπη όλων»

Μερικές μόνο μέρες πριν από την -προγραμματισμένη για τις 11 Σεπτεμβρίου- έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, γεννούνται πολλά ερωτηματικά για το αν θα είναι σε θέση να υποδεχτούν τους μαθητές τους, στο νέο κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημοσθένους και Αχιλλέως, το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας.

Το κτίριο αυτό παρελήφθη προ πενταμήνου από τη διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας. Αντικειμενικά είναι πολύ πιο σύγχρονο από αυτό που στεγάζονταν την απελθούσα σχολική χρονιά. Όμως, παρουσιάζει αρκετές ατέλειες, οι οποίες είναι απαραίτητο να διορθωθούν για λειτουργήσει κανονικά.

Απαιτούνται προστατευτικά κάγκελα στις σκάλες, να μπουν κλειδαριές ασφαλείας, να προσεχθούν τα παράθυρα και να φτιαχτεί ο χώρος του λεγόμενου parking, στο οποίο θα σταθμεύει το λεωφορείο που θα μεταφέρει τα παιδιά και σήμερα είναι χωμάτινος.

Συγχρόνως, ενώ οι χώροι του είναι μεγάλοι, δεν συμβαίνει και το ίδιο με το προαύλιο, το οποίο καλύπτει μόνο 150 τ.μ., από τα 1.700 συνολικά του συγκροτήματος. Για το θέμα αυτό, απαιτείται παρέμβαση –με κάθε τρόπο- του Δήμου Καλλιθέας, ώστε να έλθουν στην κατοχή του τα δύο γειτονικά οικόπεδα για διεύρυνση του αύλειου χώρου.

Παράλληλα, προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη το συγκρότημα να διαθέτει τρεις καθαρίστριες κι όχι μία, όπως συνέβαινε στο παλαιό κτίριο, διότι ο νέος χώρος (ισόγειο, 1ος και 2ος όροφος) έχει αυξημένες ανάγκες.

Όλα αυτά, βεβαίως, στις λίγες μέρες που απομένουν μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, πρέπει να συνοδευτούν και με την έγκαιρη μεταφορά από το παλαιό κτίριο στο νέο, ώστε ο αγιασμός να τελεστεί εκεί.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 7 /2017 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε με την κατάργηση του α’ εδαφίου της παρ. 9 με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. 38 του άρθρου 377 του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α’ /147/8-8- 2016) και ισχύει. 2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 περ. γ΄ και 59 του Ν. 3852/2010 και την υπ’ αριθμ. 36/2017(ΑΔΑ 60ΓΤΟΚ11-ΜΙΡ) απόφαση Δ.Σ .για την διενέργεια και δαπάνη και υπογραφή σύμβασης . 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ Α’ /147/8-8-2016), σχετικά με τα χρηματικά όρια προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και ισχύει. 5. Την εξασφαλισμένη πίστωση Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2017 για την διενέργεια και δαπάνη με απ ευθείας ανάθεση για εργασίες στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 6. Την αναγκαιότητα για τις ανωτέρω υπηρεσίες. 7. . 36/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Καλλιθέας 8. Την πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 9. Την από 25/8//2017 υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας Eurostal, ΑΡΖΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τη διενέργεια της απευθείας ανάθεσης με τίτλο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ) για το σχολικό έτος 2017-2018 προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ 20.658,40 ευρώ με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, Την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία Eurostal, Aρζόγλου Στέλιος, με ΑΦΜ: 076110322 , με τιμές μονάδος σύμφωνα με την κατατεθείσα οικονομική προσφορά της . Συνολική Αξία 20.658,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ