Καλλιθέα, κατασκηνώσεις και Οικονομική Επιτροπή

 

Από την αρχή η φετινή προκήρυξη προδιέθετε για «αλλαγές» … Νέες περιοριστικές τεχνικές προδιαγραφές…Μεγαλύτερη απόσταση κλπ Εγιναν σχετικές αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελικά βρέθηκε ένας και μοναδικός προσφέρων. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. 

«Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Τρίτη 30 Μαΐου 2017, και ώρα 13:45 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας…..Εγκρίνει το από 29-05-2017 1ο Πρακτικό Διαγωνισμού που αφορά την κατάθεση προσφορών, έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, και την αποσφράγιση οικονομικής προσφοράς, για την ανάδειξη μειοδότη της υπηρεσίας με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2017», σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση είναι η εταιρεία Κ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ – Χ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ Ε.Π.Ε., μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου νομίμου Φ.Π.Α.), της οποίας η προσφορά (ποσού 119.700,32 €), κρίνεται συμφέρουσα καθώς είναι χαμηλότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού». Καταψήφισε η δημοτική σύμβουλος κ. Μαργαρίτη Βασιλική.

Όμως ο λόγος θα έπρεπε να είναι ότι είναι ο μοναδικός προσφέρων αφού η συμφέρουσα προσφορά κρίνεται μόνο από το ημερήσιο κόστος και ο αριθμός παιδιών εξαρτάται από αυτό.  Η οικονομική αυτή προσφορά, δεν αναφέρεται στο πρακτικό αν και αποσφραγίστηκε. Θα μπορούσε να υπάρχει οικονομικότερη προσφορά άσχετα αν το συνολικό ποσό ήταν μεγαλύτερο από 119.700,32 € εφόσον το ημερήσιο κόστος ήταν μικρότερο. Επομένως πρέπει να συμπληρωθεί το ημερήσιο κόστος και ο αριθμός παιδιών στην Απόφαση για να είναι ορθή. Ευκαιρία γι αυτό δίνει η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής .  

«Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημαρχείο (3ος όροφος) τη Δευτέρα 12/06/2017 και ώρα 13:45 για να λάβουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010:1.  Εξέταση του από 08-06-2017 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις- Καλοκαίρι 2017»»

Δύο κατασκηνώσεις φαίνεται ότι πληρούσαν τα κριτήρια βάσει των νέων τεχνικών προδιαγραφών, η μία στο Λουτράκι (η οποία δεν έδωσε προσφορά) και η άλλη με τη συγκεκριμένη …»προσφορά» η οποία βάσει των αποστάσεων του google maps αμφισβητείται αν απέχει 10 κμ από Νοσοκομείο (που είναι το όριο της προκήρυξης) και όχι 11 κμ.

Ας ελπίσουμε ότι θα διορθωθεί η διατύπωση της καλλίτερης οικονομικής προσφοράς και θα παρακαμφθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες προδιαγραφών γιατί δεν πρέπει να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα για να πάνε τα παιδιά μας διακοπές.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ