Επιδότηση Περιφέρειας Αττικής σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ!

Επιδότηση 5.000.000 ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής σε συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με τις υποχρεώσεις τους προς τη Δ.Ε.Η.
Στη σημερινή συνεδρίαση αποφασίσαμε τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ∆ΕΗ, για την παροχή επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.) εντός της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 5.000.000,00 ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το νόμο, αποφάσισε να υλοποιήσει πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης στους οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι πλήττονται από την δυσμενή οικονομική συγκυρία.

Δικαιούχος της επιδότησης ορίζεται κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος είναι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ.), έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφωνία διακανονισμού έως 31.08.2017, είναι ενήμερος ως προς τις οφειλές του στις 31.08.2017 και θα παραμένει ενήμερος ως προς τις οφειλές του στις 31.10.2017
Το πρόγραμμα παροχής επιδότησης στους οικιακούς καταναλωτές, δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.) στην Περιφέρεια Αττικής έχει συνολικό προυπολογισμό πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000 ευρώ) και η δαπάνη θα βαρύνει τους ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 0873).

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια μέχρι 30.06.2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού.

Περιφέρεια Αττικής.

Η  Περιφέρεια πέρα από την αύξηση του συνολικού ποσού και «θέλοντας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις πιο ευάλωτες από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», αλλάζει τον τρόπο κατανομής της επιδότησηςθεσπίζοντας δύο κατηγορίες ποσών:
– 100 ευρώ για τις οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα,
– 150 ευρώ για τις υποκατηγορίες: «άτομα με χαμηλό εισόδημα», «μακροχρόνια άνεργοι», «άτομα με αναπηρία», «άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης»
Εκτιμάται ότι οι ωφελούμενοι θα είναι γύρω στις 30.000 οικογένειες και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι μέχρι 30.06.2018, ενώ στην πρώτη φάση με προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ ωφελήθηκαν γύρω στις 20.000 οικογένειες.
Τέλος υπενθυμίζεται ότι δικαιούχος της επιδότησης ορίζεται:
– κάθε οικιακός καταναλωτής στην Περιφέρεια Αττικής, ο οποίος είναι δικαιούχος Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ.)
– έχει υπογράψει με τη ΔΕΗ συμφωνία διακανονισμού έως 31.08.2017
– είναι ενήμερος ως προς τις οφειλές του στις 31.08.2017 και θα παραμένει ενήμερος ως προς τις οφειλές του στις 31.10.2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ