Επιδότηση για παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης-χρηματοδότησης στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων», ΕΠΑΛ 2014-2020 (ΑΔΑ:7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ).

Στην παρούσα Απόφαση υπάγονται οι πράξεις για τη μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών σκαφών με κύριο αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή και παραγάδια, ηλικίας άνω των δέκα (10) ετών.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι: Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 6.1.10 είναι:
09-11-2017 και ώρα 10.00

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 6.1.10 είναι:
04-12-2017 και ώρα 15.00

Διαβάστε το σχετικό δελτίο τύπου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ