Δούρου σε δημάρχους της Αττικής: Ξηλώστε όλες τις παράνομες πινακίδες

Οδηγία στους Δημάρχους της Αττικής να προχωρήσουν στο ξήλωμα των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων δίνει η Περιφερειάρχης Ρενα Δούρου, μετά το κύμα τηλεφωνικής διαμαρτυρίας πολιτών.

«Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών και δεδομένου ότι η Περιφέρεια Αττικής γίνεται συχνά αποδέκτης αιτημάτων σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης του φαινομένου της παράνομης τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2946/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3212/2003 και της εγκυκλίου Α.Π. 3/6969/26.02.2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων υπάγεται στους αρμόδιους ΟΤΑ Α΄ βαθμού (Δήμοι) και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής καλεί όλους τους αρμόδιους, τους Δήμους, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να παρέμβουν, όπου απαιτείται, προκειμένου να απομακρυνθούν οι παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που λειτουργούν σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών και του περιβάλλοντος και υποβαθμίζουν την αισθητική των πόλεών μας».

Όροι τοποθέτησης επαγγελματικών επιγραφών
Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.
Οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και η διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών ορίζονται με το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α 38110/2002, όπου προβλέπεται ότι:
Οι επιγραφές που αναγράφονται, προσαρτώνται ή αναρτώνται σε τοίχους, προθήκες, θύρες καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών και είναι σχετικές με εργασίες που εκτελούνται στους χώρους αυτούς, τοποθετούνται παράλληλα με τις όψεις του κτιρίου (εξαίρεση: φαρμακεία, κλινικές, νοσοκομεία).
Οι επιγραφές πρέπει να έχουν μέγιστο συνολικό ύψος 0,70 m, να εξέχουν από την όψη του κτιρίου μέχρι 0,20 m,  να τοποθετούνται μεταξύ των υποστυλωμάτων χωρίς να τα επικαλύπτουν και σε καμία περίπτωση, δεν επιτρέπεται να καλύπτουν τα παράθυρα και τα διαφανή τμήματα των υαλοστασίων.

Σε κτίρια με ενιαία χρήση, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, επιπλέον του ισογείου, η τοποθέτηση μίας μόνον επιγραφής άνωθεν του ισογείου και η επιγραφή αυτή να τοποθετείται παράλληλα με την όψη του κτιρίου.
Η ανάρτηση ή τοποθέτηση επιγραφών στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των εξωστών, στα προστεγάσματα και στις λειτουργικές προεξοχές (έρκερ) των κτιρίων απαγορεύεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ: τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται..

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ «ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ»
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
άρθρο 2, παρ.1, περ. α. του ν.2946/2001 και άρθρο 1, περ.α της ΚΥΑ 52138/20
Σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στις ζώνες προστασίας γύρω από αυτούς, σε παραδοσιακούς οικισμούς, στον περιβάλλοντα χώρο τους καθώς και σε τόπους που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
άρθρο 2, παρ.1, περ. β. του ν.2946/2001 και άρθρο 1, περ.β της ΚΥΑ 52138/2003
Σε μνημεία, στον περιβάλλοντα χώρο τους ή και στις ζώνες προστασίας τους και σε παραδοσιακά κτίρια
άρθρο 2, παρ.1, περ. γ. του ν.2946/2001 και άρθρο 1, περ.γ της ΚΥΑ 52138/2004
Σε κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
άρθρο 2, παρ.1, περ. δ. του ν.2946/2001 και άρθρο 1, περ.δ της ΚΥΑ 52138/2005
Σε κοιμητήρια, κτίρια ναών κάθε θρησκείας και δόγματος, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο τους.
άρθρο 2, παρ.1, περ. β. του ν.2946/2001 και άρθρο 1, περ.β της ΚΥΑ 52138/2006
Σε επιφάνειες τεχνικών έργων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14, παρ.1 του ν.2190/94, όπως τοίχοι αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, το κατάστρωμα δρόμων και πεζοδρομίων, καθώς και σε στύλους και υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας
άρθρο 2, παρ.1, περ. στ. του ν.2946/2001 και άρθρο 1, περ.στ. της ΚΥΑ 52138/2007 Σε στοές κτιρίων
άρθρο 2, παρ.1, περ. ζ. του ν.2946/2001 και άρθρο 1, περ.ζ της ΚΥΑ 52138/2008
Σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας
άρθρο 2, παρ.2, περ. γ. του ν.2946/2001
Πέρα από το ιδεατό στερεό του οικοπέδου
άρθρο 2, παρ.2, περ. γ. του ν.2946/2001
Πάνω στην οροφή του κτιρίου
άρθρο 11, παρ.1 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ) σε συνδυασμό με τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2, παρ.1 του ν.2946/2001 Σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των τμημάτων εθνικών /επαρχιακών οδών και αυτοκινητοδρόμων που διέρχονται εκτός κατοικημένης περιοχής, όταν η διαφήμιση είναι ορατή από τους χρήστες των οδών
άρθρο 11, παρ.1 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ)
Σε απόσταση μικρότερη των 40 μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων που διέρχονται μέσα από κατοικημένη περιοχή, αν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στα τμήματα αυτά είναι ανώτερο των 70Km/h
άρθρο 11, παρ.1 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ)
Σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα της κατεύθυνσης, σε κλάδους ανισόπεδων κόμβων αυτοκινητοδρόμων και στις περιοχές των σταθμών διοδίων, ανεξαρτήτως ορίου ταχύτητας
άρθρο 2, παρ.2 περ.α του ν.2946/2001
Η ανάρτηση πανώ, αεροπανώ ή άλλων όμοιων αντικειμένων σε οδούς, πλατείες ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, στις προσόψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους καθώς και επί της ρυμοτομικής γραμμής, όταν υπάρχει πρασιά (βλ. σχετικές εξαιρέσεις για προσόψεις κτιρίων που ανακαινίζονται)
άρθρο 2, παρ.2 περ.β του ν.2946/2001
Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενδεικτικών πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση ή τη διεύθυνση ιδιωτικών επιχειρήσεων ή καταστημάτων (εξαιρέσεις : καταστήματα που πωλούν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, ιδίως φαρμακεία, κέντρα υγείας και νοσοκομεία, που έχουν σχετική άδεια από ΟΤΑ) άρθρο 11, παρ.4 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ)
Οι διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές, όπου επιτρέπεται, τοποθετούνται παράλληλα προς τον άξονα της οδού (εξαίρεση : πινακίδες τιμών και εταιρείας των πρατηρίων υγρών καυσίμων και επιγραφές φαρμακείων, κλινικών και νοσοκομείων).
άρθρο 11, παρ.7 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ)
Σε στύλους ηλεκτροφωτισμού, σε στύλους φωτεινών σηματοδοτών, σε διαχωριστικές νησίδες ή νησίδες ασφαλείας σε πεζοδρόμια, καθώς και σε επιφάνειες τεχνικών έργων οδοποιίας
άρθρο 11, παρ.3 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ), άρθρο 4, παρ.1, περ.α ΚΥΑ 52138/2003
Σε απόσταση εκατέρωθεν και ύψος μικρότερο των είκοσι (20) μέτρων από κάθε φανό σηματοδότησης
άρθρο 11, παρ.5 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ) Σε πλευρά του στεγάστρου που δεν βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του (η διαφήμιση επιτρέπεται μόνο σε μία πλευρά του στεγάστρου)
άρθρα 11, παρ.2 και 10, παρ.9 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ)
Τοποθέτηση του πλαισίου σε θέση ή κατά τρόπο που μπορεί να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού ή να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία (π.χ παρεμποδίζεται η θέα των πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης ή των φωτεινών σηματοδοτών , μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση με πινακίδες σήμανσης ή με κυκλοφοριακή διαγράμμιση ή με άλλη συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας, μπορεί να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού ή γενικά να αποσπάσει την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά.

άρθρο 3 παρ.8 της ΚΥΑ 52138/2003
Απόσταση από δασική έκταση ή έκταση με πλούσια βλάστηση (σε περίπτωση που η απόσταση είναι μικρότερη των 30m., το υλικό που είναι κατασκευασμένο το πλαίσιο δεν πρέπει να έχει πυραντοχή μικρότερη των 240 λεπτών)
άρθρα 11, παρ.7 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ) και άρθρο 3, παρ.12 της ΚΥΑ 52138/2003
Στο οδόστρωμα των οδών, στις διαχωριστικές νησίδες, στις νησίδες ασφαλείας, στο οδόστρωμα των οδών παρόδιας εξυπηρέτησης, στην ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, στον οδηγό τυφλών, στα κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες και σκάφες), ακόμη και όταν αυτά δεν έχουν διαμορφωθεί
άρθρο 3, παρ.13 της ΚΥΑ 52138/2003
Μπροστά από καταστήματα, εμπορικές επιχειρήσεις και κατοικίες όταν επηρεάζεται ο φωτισμός τους, η θέα τους ή η πρόσβαση σε αυτά
άρθρο 3, παρ.14 της ΚΥΑ 52138/2003
Όταν μπορεί να προκληθεί ενόχληση στους χρήστες των κοινοχρήστων χώρων και στους ενοίκους των παρακείμενων κτιρίων, με δονήσεις, θορύβους ή έντονο φωτισμό
άρθρο 3, παρ.15 της ΚΥΑ 52138/2003
Σε ακτίνα μικρότερη των 100 μέτρων από άλλο τοποθετημένο διαφημιστικό πλαίσιο (για πεζοδρόμια)
άρθρο 3, παρ.16 της ΚΥΑ 52138/2003
Σε ακτίνα μικρότερη των 1000 μέτρων από άλλο τοποθετημένο διαφημιστικό πλαίσιο (για γήπεδα εκτός σχεδίου)
Άρθρο 3 παρ.18 της ΚΥΑ 52138/2003 και άρθρο 2, παρ.1 του ν.2946/2001 : ειδικές απαγορευτικές διατάξεις Ενδεικτικά : α) Κατά παράβαση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου που ισχύει για την περιοχή που πρόκειται να τοποθετηθεί το πλαίσιο β) Στο τμήμα της πόλης των Αθηνών που ορίζεται με το άρθρο 2 του ν.2833/2000, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού γ) από 1-9-2009 απαγορεύεται η υπαίθρια διαφήμιση προϊόντων καπνού (88202/2009/1286 Β’ Απόφαση Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης)
άρθρο 11, παρ.6 του ν.2696/1999 (ΚΟΚ)
Απαγορεύονται επί οχημάτων οι φωτεινές ή φωτιζόμενες διαφημίσεις, οι διαφημίσεις για τις οποίες χρησιμοποιούνται αντανακλαστικά στοιχεία, καθώς και οι διαφημίσεις με εναλλασσόμενα μηνύματα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Άρθρο 4 ν.2946/2001
Η υπαίθρια διαφήμιση γίνεται υποχρεωτικά σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια που κατασκευάζονται με βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ 52138/2003.
Σε κάθε υπαίθρια διαφήμιση πρέπει να αναγράφεται, σε εμφανές σημείο, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή ή του διαφημιζομένου και ο αριθμός της άδειας που χορηγήθηκε από τον ΟΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 6 ν.2946/2001
Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη
γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.

Οι προϋποθέσεις, προδιαγραφές και διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών ορίζονται με το άρθρο 2 της Κ.Υ.Α 38110/2002 Στην ΚΥΑ μεταξύ άλλων προβλέπεται :
– Οι επιγραφές που αναγράφονται, προσαρτώνται ή αναρτώνται σε τοίχους, προθήκες, θύρες καταστημάτων, γραφείων ή κατοικιών και είναι σχετικές με εργασίες που εκτελούνται στους χώρους αυτούς, τοποθετούνται παράλληλα με τις όψεις του κτιρίου (εξαίρεση : φαρμακεία, κλινικές, νοσοκομεία).
– Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται τα παράθυρα και τα διαφανή τμήματα των υαλοστασίων, που είναι απαραίτητα για τον απαιτούμενο φυσικό φωτισμό.
Απαγορεύεται η ανάρτηση ή τοποθέτηση επιγραφών στα στηθαία ή κιγκλιδώματα των εξωστών, στα προστεγάσματα και στις λειτουργικές προεξοχές των κτιρίων

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
1. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (άρθρο 4, παρ.1 ΚΥΑ 52138/2003)
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΡΑΚΕΤΑ ΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ / ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ – μέγιστες διαστάσεις ωφέλιμης επιφάνειας : 1,3m (οριζόντια) Χ 2m. (κάθετη). Η νοητή κατακόρυφος της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειας πρέπει να απέχει από το κράσπεδο του πεζοδρομίου τουλάχιστον 1,0m. Η κορνίζα της ωφέλιμης επιφάνειάς πρέπει να απέχει από την ρυμοτομική γραμμή τουλάχιστον 2,50m.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΣ – πλαίσιο κυλινδρικό ή τριγωνικό που φέρει έως τρείς ωφέλιμες επιφάνειες με μέγιστη διατομή 1,2m2 και μέγιστο ύψος 3,6m ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ή ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ εφόσον έχει επιτραπεί αυτό για τη συγκεκριμένη θέση με την απόφαση του Δ/Κ Συμβουλίου περί καθορισμού θέσεων υπαίθριας διαφήμισης
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ Ένα πλαίσιο στην πλευρά που βρίσκεται στο αντίθετο προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας άκρο του στεγάστρου – επιτρέπεται να είναι φωτεινό και να προβάλλονται εναλλασσόμενα μηνύματα, με συχνότητα όχι μικρότερη του ενός μηνύματος ανά 10 λεπτά
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ Ή ΜΗ, ΥΨΟΥΣ 0,4m ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ – ΕΠΙ ΤΕΝΤΑΣ ΜΠΕΖ Ή ΛΕΥΚΗΣ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,8m Χ 0,75m.
2. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ (άρθρο 4, παρ.2 ΚΥΑ 52138/2003)
ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΗ ΦΩΤΕΙΝΟ / ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ, ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 32 ΜΟΝΑΔΕΣ (ΜΟΝΑΔΑ = 0,7m X 1,05m), μέγιστο μήκος τα 11,20m (16χ0,70m) και μέγιστο ύψος 2,10m (2×1,05)
Τοποθετούνται κατά μήκος της οικοδομικής γραμμής (με τήρηση των υποχρεωτικών στοών και πρασιών), παράλληλα και ευθύγραμμα με αυτή και όχι σε τεθλασμένες γραμμές.
ΓΗΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΙΖΑ, ΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ / ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ, μέγιστες διαστάσεις ωφέλιμης επιφάνειας : 3m (οριζόντια) Χ 2m. (κατακόρυφη)
ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ & ΤΥΦΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ή ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2,5% ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
3. ΧΩΡΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΣΤΑΔΙΑ / ΓΗΠΕΔΑ (άρθρο 5 ΚΥΑ 52138/2003)
ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 32 ΜΟΝΑΔΕΣ (ΜΟΝΑΔΑ = 0,7m X 1,05m) – μέγιστο μήκος τα 11,20m (16 χ 0,70m) και μέγιστο ύψος 2,10m (2 x 1,05).
ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΧΩΡΟ
4. ΟΧΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΗ ΦΩΤΕΙΝΕΣ / ΜΗ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ