Μεγάλη Τετάρτη, Ιερόν Ευχέλαιον αλλά και Δημοτικό Συμβούλιο

Ο Δήμαρχος το έκανε του Ευαγγελισμού, το επαναλαμβάνει και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας την ώρα που τελείται το ιερό Μυστήριο του Ευχελαίου και ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Καλλιθέα 7/4/2017
Δημοτικό Συμβούλιο Αρ. Πρωτ. 18413

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καλλιθέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ).

2. 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

3. Τοποθέτηση (38) Υπαίθριων Μονάδων Δικτύου (καμπινών) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2017 Ε.Π.Ζ.-ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Ορθή επανάληψη απόφασης Δ.Σ. 615/2013 για απόδοση λογαριασμού επιδομάτων πρόνοιας για το ΣΤ’ δίμηνο 2012 και Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’ Δίμηνα 2013.

5. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης προμηθειών ειδών και υλικών καθαριότητας, λοιπών ειδών ευπρεπισμού και σάκων απορριμμάτων έτους 2017 για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και των Νομικών Προσώπων του Δήμου : α) Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος», β) Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας γ) Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας και δ) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας.

6. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας 2017 για τις ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας.

7. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης παροχής υπηρεσίας για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

8. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών υπηρεσιών του Δήμου.

9. Έγκριση διενέργειας προμήθειας, δαπάνης ποσού 50,22 ευρώ, έγκριση διάθεσης πίστωσης και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας για την προμήθεια στεφανιού κηδείας.

10. Αίτηση του κου Ντρε Ανδρέα περί διαγραφής προσαυξήσεων.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

11. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ)».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

13. Έγκριση διενέργειας προγραμμάτων : Α) «Καλοκαίρι 2017 – Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους» & Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα», έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, κατόπιν Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

14. Περί εγκρίσεως ή μη αιτήματος για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος ποσού 500 ευρώ για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

15. Παράταση χρόνου παράδοσης προμήθειας (Σύμβαση ΑΔΑ: 628ΩΩΕΚ-Υ5Υ).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

16. Τροποποίηση της με αριθμό 21/2017 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στην επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών (άρθρο 9 της Υ.Α. 28492/2009).

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

17. Έγκριση διενέργειας δαπάνης & έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση των θεατρικών παραστάσεων στις 23/5, 24/5, 25/5, 26/5 και 27/5/2017 του θεατρικού σχολείου στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΚΑΛΥΨΩ.

18. Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Δήμου Καλλιθέας στην πλατεία Δαβάκη στις 27/5/2017 σε συνδιοργάνωση με την Πανθρακική Ομοσπονδία.

19. Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση της ετήσιας έκθεσης ζωγραφικής των ενηλίκων του τμήματος ζωγραφικής των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας του Δήμου Καλλιθέας στην Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» στις 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 και 24/6/2017.

20. Έγκριση διενέργειας δαπάνης & έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης της χορευτικής ομάδας (Ελληνικού Λαϊκού χορού – τμήματος ενηλίκων) στις 25/6/2017 στην πλατεία Δαβάκη.

21. Έγκριση διενέργειας δαπάνης & έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από το Σύλλογο Ηπειρωτών Καλλιθέας σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλλιθέας (4ο Αντάμωμα Ηπειρωτών) στην Πλατεία Δαβάκη στις 2/7/2017.

22. Έγκριση διενέργειας δαπάνης & έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Σύλλογο Ρουμελιωτών Καλλιθέας σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλλιθέας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» στις 16/9/2017.

23. Απαλλαγή αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας από την καταβολή διδάκτρων για την εκπαιδευτική περίοδο 2016 – 2017 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημ. Ωδείου (Α. ΔΣ 418/2012).

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

24. Σύνοψη αποφάσεων της Δημόσιας Διαβούλευσης για την υποβολή προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» σύμφωνα με την πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής με κωδικό ΑΤΤ050/ορθή επανάληψη 01.03.2017.

25. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Καλλιθέας προκειμένου να υπογράψει Σύμβαση Παροχής Στοιχείων με την ΕΛΣΤΑΤ και ορισμός υπαλλήλων που θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

26. α) Λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 185 παρ. 2 Ν. 3463/2006 για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στην ΑμΚΕ «ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ», β) έγκριση των ιδιωτικών συμφωνητικών παραχώρησης και γ) εξουσιοδότηση Δημάρχου Καλλιθέας για την υπογραφή τους.

27. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 3 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ –ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

28. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, έγκριση δαπανών και έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την εκδήλωση με την ευκαιρία της 72ης επετείου της Νίκης στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο την 9/5/2017.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

kallithea.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ