Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                 Καλλιθέα 20/7/2018
Δημοτικό Συμβούλιο                 Αρ. Πρωτ. 41198

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 6η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Έγκριση της με αρ. 129/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Ανανέωση όρων συνεργασίας του Δήμου Καλλιθέας και των εποπτευόμενων Νομικών του Προσώπων με την ΕΤΕ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής συμπληρωματικής τακτικής ετήσιας επιχορήγησης ποσού 250.000,00 € στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Καλλιθέας με την επωνυμία Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» για το οικονομικό έτος 2018 (ΚΑ 00.6715.0001).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης διαδικασίας προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπάνης, την ανάληψη υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια φιαλών νερού για θερμοψύκτες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων δαπανών συνεχιζόμενων αναθέσεων 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών συνολικού ποσού 21.355,49 ευρώ στην τέως υπάλληλο του Δήμου μας Φ. Ε. του Δ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

12. Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Υποβολή πρακτικού Νο 4/2018 Επιτροπής Κλήρωσης για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

15. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – οδοσήμανσης & ηλεκτροφωτισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

23. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας για το έτος 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Αντικατάσταση υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση συναυλίας του Δήμου Καλλιθέας στην πλατεία Κύπρου την 1/8/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την ανάγκη προμήθειας στολών-ενδυμασίες για θεατρική παράσταση στο Δημοτικό θέατρο στις 2 και 3/8/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με παραδοσιακούς χορούς στο Δημοτικό θέατρο στις 22/8/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση συναυλίας του Δήμου Καλλιθέας στην πλατεία Κύπρου στις 30/8/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την καλλιτεχνική επιμέλεια των εκδηλώσεων του 3ου Μεσογειακού Φεστιβάλ Καλλιθέας 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση δημιουργίας ενημερωτικού υλικού και την ηλεκτρονική προβολή των προσεχών φθινοπωρινών εκδηλώσεων του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση γαστρονομικού τριήμερου στην Πλατεία Δαβάκη τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με το τμήμα ερασιτεχνικής δημιουργίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας του Δήμου Καλλιθέας στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 9/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας του Δήμου Καλλιθέας στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 12/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας στην επικάλυψη ποταμού Ιλισού στις 14/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

36. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την ανάγκη προμήθειας θεατρικών κουστουμιών, για θεατρική παράσταση από τα μέλη του Δημοτικού θεατρικού εργαστηρίου στο Δημοτικό θέατρο στις 14, 15 και 16/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

37. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από το Σύλλογο Ρουμελιωτών Καλλιθέας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλλιθέας στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος» στις 15/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

38. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια στις 16/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

39. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας του Δήμου Καλλιθέας στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 20/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

40. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 22/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

41. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας του Δήμου Καλλιθέας στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 25/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

42. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση μουσικής συναυλίας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 1ου Γυμνασίου-Λυκείου (ΙΖΟΛΑ) στις 26/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

43. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 27/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

44. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση του καθιερωμένου Ποντιακού τριημέρου του Παμποντιακού συλλόγου «Η ΑΡΓΩ» με το Δήμο Καλλιθέας στο Δημοτικό θέατρο στις 28/9/2018 καθώς και στην πλατεία Δαβάκη στις 29 και 30/9/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

45. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση εκδήλωσης του Συνδέσμου Αρκάδων Καλλιθέας και Όμορων Δήμων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο μας, στο Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΑΛΥΨΩ» στις 30/9/2018, για την άλωση της Τριπολιτσάς.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

46. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και την υλοποίηση «Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Οδικής Ασφάλειας για παιδιά της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Καλλιθέας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

47. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για την εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

48. Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως με τίτλο: «Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

49. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στις 27-9-2018 και την διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις 11 & 12/10/2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

50. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, δαπάνης, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Γ’ Ηλικίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

51. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση προγράμματος, δαπάνης, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες μας για τις γιορτές Χριστουγέννων 2018» με τη μορφή Δωροεπιταγών συνολικού ποσού 145.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

52. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση επιχορήγησης, την έγκριση δαπάνης, την ανάληψη υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση ποσού 3.000,00 ευρώ στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Τζιτζιφιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

53. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 56.016,72 € (πενήντα έξι χιλιάδων δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στην κα Τ. Ε. του Ε. με Α.Μ. 1877.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

54. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 24.867,17 € (είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα επτά ευρώ και δεκαεπτά λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στον κο Ζ. Ν. του Κ. με Α.Μ. 2268.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

55. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 10.955,00 € (δέκα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στην κα Μ. Α. του Α. με Α.Μ. 2756.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

56. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 6.009,48 € (έξι χιλιάδων εννέα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στον κο Χ. Γ. του Α. με Α.Μ. 4147.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

57. Επιστροφή το συνολικού ποσού των 939,00 € (εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στην κα Τ. Θ. του Ε. με Α.Μ. 4327.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

58. Επιστροφή του ποσού 218,67 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής στην Μ. Μ. του Ι.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

59. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

60. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 09/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

61. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

62. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

63. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

64. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

65. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

66. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ. για τις παρακάτω εργασίες-υπηρεσίες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

67. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών «Δαπάνη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

68. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών «Δαπάνη Εργασίας Εκτοποθέτησης Φωτεινών Παραστάσεων από Ιστούς του Οδικού Άξονα» που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

69. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 09/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

70. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 09/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

71. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την αριθμό 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

72. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

73. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ