Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας την Τετάρτη

Στα Δημοτικά Συμβούλια μπορεί να συμετέχουν όλοι οι Δημότες της πόλης και να μαθαίνουν πως τους εκπροσωπούν αυτοί οι οποίοι τους επέλεξαν για τις καρέκλες.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 158/2017 (ΑΔΑ: 78ΩΔΟΛΨΦ-ΟΤΟ) απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση της με αρ. 12/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Ορισμός μέλους σε επιτροπή παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Μετεγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτου από το Ο.Τ. 300 στο ίδιο Ο.Τ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7. Συμπλήρωση απόφασης Δ.Σ. 640/2017 περί ανατροπής δεσμευμένων πιστώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ιατρικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού & της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπάνης, την Ανάληψη Υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εμφιαλωμένων νερών μετά παρελκόμενων για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης και την Ανάληψη Υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης και την Ανάληψη Υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβλήθέντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης και την Ανάληψη Υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

15. Ορθή επανάληψη της με αριθμό 3/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση δικτύου αγωγών όμβριων υδάτων 2014».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων 2014».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

23. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση παιδικών παραστάσεων με δραστηριότητες, ανιματέρ και αποκριάτικες δράσεις στην πλατεία Κύπρου στις 13 και 17/2/2018 στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση δημιουργικής, διαδραστικής, εικαστικής απασχόλησης στην Πλατεία Κύπρου στις 14/2/2018 στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 15/2/2018 στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση συναυλίας στην Πλατεία Κύπρου στις 16/2/2018 στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση-διοργάνωση των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018» στο Δημοτικό πάρκο Αθλητισμού & Αναψυχής στις 19/2/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από τον ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλλιθέας στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 1ου Γυμνασίου-Λυκείου (ΙΖΟΛΑ) στις 24/2/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων προς συμπλήρωση της με αριθμό 27/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την διεξαγωγή του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων του Εφηβικού Προγράμματος στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 1ου Γυμνασίου-Λυκείου (ΙΖΟΛΑ) τον μήνα Μάρτιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την συμπλήρωση της με αριθμό 28/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την προβολή των Αποκριάτικων εκδηλώσεων από 3/2 έως 19/2/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης, την ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης για την εκτύπωση προσκλήσεων και βεβαιώσεων συμμετοχής (Διπλώματα) για τους συμμετέχοντες σε σεμινάριο με θέμα «ΓΟΝΕΙΣ-ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολικού συγκροτήματος (1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου, Αιγέως 41-43).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών,την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης-σεμινάρια εικαστικής τέχνης και τοιχογραφιών στο 14ο Γυμνάσιο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας για την γνωριμία των κατοίκων της πόλης μας με τη Βιβλιοθήκη και την προώθηση της φιλαναγνωσίας στα σχολεία μέσα από παραστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για αμοιβή επιτροπών Πτυχιακών εξετάσεων Β΄ εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2017-2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

36. Απαλλαγή διδάκτρων των μελών των εργαστηρίων και Ομάδων Ερασιτεχνικής Δημιουργίας των τριών νέων τμημάτων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

37. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας του προγράμματος, της δαπάνης, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις-Καλοκαίρι 2018» ποσού 120.000,00 € από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

38. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

39. Έγκριση εκ νέου παράτασης της σύμβασης συνεργασίας με την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) καθώς και παροχή εξουσιοδότησης σε αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής του Δήμου προς την ΔΕΠΑ Α.Ε. για την προμήθεια φυσικού αερίου που αφορά την κίνηση απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

40. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

41. Λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 185 παρ. 2 Ν. 3463/2006 για την δωρεάν παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣυΔΝΑ της χρήσης τμήματος παραχωρηθέντος στο Δήμο κατά χρήση ακινήτου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του ν.π.δ.δ. και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Καλλιθέας να υπογράψει το Συμφωνητικό Παραχώρησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

42. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-2ου ορόφου) επί της οδού Ανδρομάχης αρ. 192 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

43. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας ως μέλος στο ευρωπαϊκό θεματικό δίκτυο πόλεων με τίτλο «EUROMED CITIES NETWORK» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα για τη συμμετοχή μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

44. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας στο άτυπο δίκτυο των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων της Λεωφόρου Συγγρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

45. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

46. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Η/Μ της Τεχνικής Υπηρεσίας που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

47. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε για το έτος 2018 με απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

48. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

49. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

50. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ