Δημοτικό Συμβουλίο Καλλιθέας που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30

Το δημοτικό συμβούλιο είναι ανοιχτό προς όλους τους δημότες .Είναι καλό να παρακολουθείτε αλλά και να συμμετέχετε όλοι.
www.kallitheapress.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      Καλλιθέα 12/1/2018
Δημοτικό Συμβούλιο                        Αρ. Πρωτ. 2466

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Καλλιθέας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 365.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Επιλογή τρόπου κατασκευής έργων 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2014)».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών & παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Καθορισμός αμοιβής Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Πρόγραμμα δράσης του σωματείου ΘΗΣΕΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10. Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής τακτικής ετήσιας επιχορήγησης ποσού 2.600.000,00 € στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Καλλιθέας με την επωνυμία Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ» για το οικονομικό έτος 2018 (ΚΑ 00.6715.0001).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Έγκριση καταβολής ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης ποσού 492.000,00 ευρώ για το έτος 2018, στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Έγκριση δαπάνης ποσού 52.314,68 € για καταβολή σε χρήμα γάλακτος ετών 2014-2016 σε 441 εργαζόμενους του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων δαπανών συνεχιζομένων, κατόπιν ανειλημμένων Υποχρεώσεων έτους 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης έτους 2018 και διάθεσης πιστώσεων δαπανών συνεχιζόμενων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμήθειας γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης υπηρεσιών για τις ανάγκες λειτουργίας της Δ/νσης Πολιτισμού του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

20. Διαγραφή προστίμων λόγω εξόφλησης της κύριας οφειλής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Εισήγηση για διαγραφή επιβληθέντων δημοτικών τελών καθαριότητας εις βάρος της Ο.Ε. ΑΦΟΙ ΤΣΑΠΛΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ σε νεόδμητο ακίνητο που ουδέποτε εφοδιάστηκε με μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ ύστερα από επανεξέταση των προσκομισθέντων στοιχείων και ανάκληση της με αριθμό 234/31-3-2017 απόφασης περί επιβολής προστίμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Διαγραφές-τροποποιήσεις σε χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Περί αποδοχής προτάσεων διαγραφής ή μείωσης βεβαιωθέντων ποσών κατά περίπτωση προσφυγής της Συμβιβαστικής Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

24. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπάνης, την Ανάληψη Υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση της κοπής πίτας από το Δήμο Καλλιθέας για τους δημότες στα πλαίσια εορτασμού του ερχομού του νέου έτους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση-διοργάνωση των εκδηλώσεων του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ και για την συμπλήρωση των δέκα χρόνων του.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού προγράμματος, banners και αεροπανό για την προβολή των Αποκριάτικων εκδηλώσεων από 3/2 έως 19/2/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση συναυλίας στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 7/2/2018 στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για τις ανάγκες πραγματοποίησης συναυλίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής του Δήμου μας στο Δημοτικό Κινηματογράφο «ΚΑΛΥΨΩ» 10/2/2018 στο πλαίσιο των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση διήμερης εκδήλωσης με διαδραστικά μουσικά και χορευτικά παιχνίδια για τα παιδιά στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων στην Πλατεία Κύπρου στις 11/2 και 17/2/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή διδάκτρων αιτούντων μαθητών του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δημοτικού Ωδείου (ΑΔΣ 418/2012).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

31. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας και την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Αιμοδοτών της «Δημοτικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας» από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπάνης, την Ανάληψη Υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση της κοπής πίτας των 4 Κ.Α.Π.Η. στα πλαίσια εορτασμού του ερχομού του νέου έτους από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση προγράμματος, δαπάνης, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και τη διάθεση πίστωσης για το πρόγραμμα «Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες μας για τις γιορτές Πάσχα 2018» με τη μορφή Δωροεπιταγών συνολικού ποσού 140.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 8.440,47 € (οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στην κ. Κ. Β. του Ι. με Α.Μ. 5394.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 1.460,66 € (χιλίων τετρακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στην κ. Σ. Α. του Κ. με Α.Μ. 3255.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

36. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

37. Μετάβαση Δημάρχου στο “URBAN FUTURE Global Conference” στη Βιέννη Αυστρίας από 28 Φεβρουαρίου 2018 έως 2 Μαρτίου 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

38. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών/παραδοτέων που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 256 (ΑΔΑ: ΨΗΦ9ΩΕΚ-ΡΤΚ) απόφαση του Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

39. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

40. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

41. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

42. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών & Δημ. Νεκροταφείου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

43. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

44. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών δαπάνη μίσθωσης χημικών τουαλετών W.C. για τις ανάγκες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών του Δήμου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 667/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΟΕΩΕΚ-ΙΑΡ) απόφαση του Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

45. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών δαπάνη μίσθωσης χημικών τουαλετών W.C. για τις ανάγκες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών του Δήμου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 667/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΟΕΩΕΚ-ΙΑΡ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ