Δημοτικός Σύμβουλος Στη Μαρίνα…

Στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη αναμένεται να οριστούν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι θα έχουν διάφορες αρμοδιότητες.
1.- Το με αριθμ. πρωτ.:2131.16/540/18 έγγραφο του Λιμεναρχείου Σαρωνικού (Τομέας Λιμενικής Αστυνομίας – Γραφείο Γενικής Αστυνομίας)
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) με το οποίο ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/7-2-2000) «Καθορισμός προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαιδεύσεως. Καθορισμός προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας ναυαγοσώστη από τις Λιμενικές Αρχές ως και καθορισμός των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη κατά την άσκηση των καθηκόντων του . Καθορισμός περιπτώσεων υποχρεωτικής προσλήψεως ναυαγοσώστη, σε οργανωμένες ή μη παραλίες, για την προστασία των λουομένων στο θαλάσσιο χώρο.»
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 35 της με αρ. 3131.1/03/99 Απόφασης Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 444/τ.Β΄/26-4-1999) «Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αρ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής»
παρακαλούμε να ορίσετε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, με τον αντικαταστάτη του,  για τη σύσταση επιτροπής που θα αφορά για τις περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Καλλιθέας
α) στον χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλίας ως πολυσύχναστων,
β) στον καθορισμό των ορίων των κατοικημένων περιοχών, προκειμένου στη συνέχεια εκδοθούν σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο, μεταξύ των ωρών 14:00 με 17:00, των θαλασσίων μοτοποδηλάτων,
γ) σε θέματα ρύθμισης «θαλασσίων μέσων αναψυχής.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ