ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                             Καλλιθέα 20/4/2018
Δημοτικό Συμβούλιο                            Αρ. Πρωτ. 23079

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑTA Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. 4η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Τροποποίηση της με αρ. 136/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Μετεγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτου από το Ο.Τ. 300 στο Ο.Τ. 258.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης και την Ανάληψη Υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Περί έγκρισης διενέργειας και πραγματοποίησης προμήθειας καυσίμων κίνησης-θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των ν.π.δ.δ. για το έτος 2018, συνεχιζόμενη στο έτος 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών ποσού 462,16 ευρώ και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Περί έγκρισης διενέργειας/πραγματοποίησης εργασιών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

12. Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ (ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ)».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

16. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

17. Mίσθωση ηχητικών & φωτιστικών συστημάτων για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (Όπερας) στο Δημοτικό Θέατρο τις ημερομηνίες 6, 13 & 20/5/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων με τίτλο «Love Your Local Market» μια Πανευρωπαϊκή γιορτή αφιερωμένη στη σημασία των τοπικών αγορών για τις πόλεις και τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση Α’ Πανελληνίου Διαγωνισμού χορού που διοργανώνει ο Ελληνικός Σύλλογος Παραδοσιακών Χορών «ΗΓΕΧΟΡΟΣ» σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση εκδήλωσης για την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα από τον σύλλογο Κεφαλλονιτών – Ιθακησίων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλλιθέας στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 21/5/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων του θεατρικού σχολείου στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 και 30/5/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης-σεμινάρια εικαστικής τέχνης και τοιχογραφιών στο 6ο και 11ο Δημοτικό σχολείο και 6ο Λύκειο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση σεμιναρίων καλλιέργειας ζωοφιλικής συνείδησης και φροντίδας των ζώων που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Απρίλιο στα σχολεία και στους συλλόγους γονέων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

24. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

27. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Καλλιθέας με το «Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας» (Ε.Κ.Ε.Α.) για εγκατάσταση και λειτουργία Σταθερού Κέντρου Αιμοληψίας στο Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Επιστροφή του ποσού 4.199,20 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Τυφλότητας στον Α. Π. του Χ. από τη σύζυγό του και συνδικαιούχο του λογαριασμού της ΕΤΕ κα Λ. Ν. Μ. του Μ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

29. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής που ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 11/2017 & 09/2018 απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Επιτροπών Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκαν με τις υπ’ αριθμ. 11/2017 & 249/2017 και 09/2018 αποφάσεις Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών «Δαπάνη Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος» που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 & 249/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) αποφάσεις Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών «Δαπάνη Συντήρησης και Επισκευής Κλιματιστικών Μηχανημάτων σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου» που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ. για την κηποτεχνική συντήρηση του πρασίνου των νησίδων στους κεντρικούς άξονες της πόλης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

36. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ. για την συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων (2017).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

37. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 09/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

38. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

39. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

40. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

41. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

42. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής υπηρεσιών Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Φωτοαντιγραφικών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

43. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας για την υποβολή της πρότασης και του σχετικού αιτήματος χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, άξονα προτεραιότητας (10) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», βάση της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ.: 619/27-02-2018, ΑΔΑ: 6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ και κωδικό ΑΤΤ068.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

44. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας ως επικεφαλής εταίρος στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ «Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές συμπράξεις στο τομέα της νεολαίας» εξουσιοδότηση του τμήματος προγραμματισμού και σχεδιασμού να αναζητήσει εταίρους και του Δημάρχου Καλλιθέας να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

45. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Wifi4EU/Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους Ευρωπαίους, εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει και να υποβάλλει όλα τα σχετικά έγγραφα για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

46. Παράταση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου (διαμερίσματος-2ου ορόφου) επί της οδού Κρέμου αρ. 104 ή 112 στην Καλλιθέα, σε οικονομικά αδύνατη οικογένεια.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ

47. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων, για την εκδήλωση με την ευκαιρία της 73ης επετείου την Νίκης στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την 9/5/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

48. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων, τη διάθεση πιστώσεων και την έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στη Φεράρα της Ιταλίας (για την παρακολούθηση των εορταστικών εκδηλώσεων της από τον Δήμο μας, από την Παρασκευή 25/5/2018 μέχρι την Δευτέρα 28/5/2018), η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο, ένα Αντιδήμαρχο, έναν υπάλληλο και τρεις Δημοτικούς Συμβούλους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

49. Κοινοποίηση του 2ου Πρακτικού Επιτροπής ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ