ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ…

1. Συγκρότηση επιτροπής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

2. Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

3. Ορισμός εκπροσώπου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων έτους 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Τροποποίηση της με αρ. 54/2018 απόφασης Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

5. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των βρεφικών – παιδικών σταθμών του Οργανισμού Παιδικής Αγωγής και Άθλησης «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

6. Έγκριση της με αρ. 21/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

7. Έγκριση της με αρ. 27/2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών οικ. έτους 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8. Έγκριση διενέργειας/πραγματοποίησης δαπανών ποσού 313,48 ευρώ και έγκριση έκδοσης Χ.Ε. στο όνομα των δικαιούχων για την εξόφληση εξόδων δημοσίευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

10. Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

11. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΥ) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Αντικατάσταση τακτικού μέλους των Επιτροπών «Παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών Η/Μ της Τεχνικής Υπηρεσίας» και «Παραλαβής υπηρεσιών Η/Μ της Τεχνικής Υπηρεσίας» του Δήμου μας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

16. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

18. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας για τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου» στο Δημοτικό Κινηματογράφο «Καλυψώ» και στο Δημοτικό Θέατρο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του 5ου Λυκείου Καλλιθέας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλλιθέας που αφορούν τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου (23/3 στο Δημοτικό Θέατρο και 25/3 στην πλατεία Κύπρου).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου (25η Μαρτίου 1821).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων – θεατρικών παραστάσεων του συλλόγου Ποντίων «Αργοναύται-Κομνηνοί» στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων «Άγγελος Δεληγιώργης» σε συν διοργάνωση με το Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση έκθεσης φωτογραφίας, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, με έδρα την Καλλιθέα (1928-2018), σε συν διοργάνωση με το Δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης, την ανάληψη υποχρέωσης, τη διάθεση πίστωσης καθώς και την έγκριση συμμετοχής της Δημοτικής Φιλαρμονικής στο 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

24. Συμπλήρωση της με αρ. 489/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας περί έγκρισης της σύστασης, στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης και Πράξης, «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Καλλιθέας» με κωδικό ΟΠΣ 5002039 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», ποσού 693.120,00 €, για τον ορισμό αναπληρωματικών μελών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Πράξης με τίτλο, «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Καλλιθέας» με κωδικό ΟΠΣ 5002039 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», ποσού 693.120,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Έγκριση της συνέχισης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλλιθέας και της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην οδό Αγησιλάου 9Α, την παράταση της μίσθωσης του ως άνω ακινήτου για δύο έτη από τον Δήμο Καλλιθέας και την ανανέωση της χρήσης του ως Κοινωνικό Παντοπωλείο υπό την αιγίδα της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπάνης, την ανάληψη υποχρέωσης και τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια-δημιουργία φύλλων εφημερίδας των μελών των 4 ΚΑΠΗ Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

28. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπάνης, την ανάληψη υποχρέωσης, τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια 200 εισιτηρίων θεάτρου για τα μέλη των τεσσάρων ΚΑΠΗ του Δήμου μας ποσού ύψους 2.000,00 € της Δ/νσης Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

29. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για τα προγράμματα: Α) «Μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή για θεραπευτικούς λόγους, καλοκαίρι 2018 και 2019».
Β) «Μεταφορά μελών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Θρησκευτικού & Πολιτιστικού χαρακτήρα έτους 2018 και 2019» για την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

30. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση διενέργειας, δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής στις 17 και 18 Απριλίου 2018 στο Δημοτικό Κέντρο Υγείας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

31. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

32. Διαγραφή ποσού 3.113,20 € από τον χρηματικό κατάλογο ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακού επιδόματος Τυφλότητας στον Κ. Ι. (Κληρονόμοι).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

33. Επιστροφή του ποσού 777,18 € αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής στην Σ. Ε. του Σ. από την εγγονή της και συνδικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού κα Τ. Ε. του Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

34. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 7.971,06 € (επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στον κ. Μ. Ν. του Α. με Α.Μ. 4393.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

35. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 239,96 € (διακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στη θανούσα Χ. Α. του Χ. με Α.Μ. 14453.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

36. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 145,51 € (εκατόν σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα ενός λεπτού) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στη θανούσα Α. Κ. του Χ. με Α.Μ. 9448.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

37. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 34.136,97 € (τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στον κ. Τ. Π. του Ι. με Α.Μ. 1961.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

38. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 939,00 € (εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στη θανούσα Ζ. Α. του Δ. με Α.Μ. 4592.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

39. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 3.205,05 € (τριών χιλιάδων διακοσίων πέντε ευρώ και πέντε λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στη θανούσα Κ. Ζ. του Τ. με Α.Μ. 3285.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

40. Διαγραφή ποσού 245,00 € από τον χρηματικό κατάλογο ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακού επιδόματος Στεγαστικής Συνδρομής στην Σ. Σ. (Κληρονόμοι).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

41. Διαγραφή ποσού 96,53 € από τον χρηματικό κατάλογο ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακού επιδόματος Τυφλότητας στον Σ. Δ. (Κληρονόμοι).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

42. Δικαιούχος Πληρωμής Γάλακτος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

43. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Εργασιών για τον καθαρισμό μαρμάρων και πάσης φύσεως επιφανειών καθώς και επίστρωσή τους με ειδικό βερνίκι antigrafiti, που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

44. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε για το έτος 2018 με απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

45. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής λοιπών εργασιών που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ:6ΕΚΩΩΕΚ-5ΩΦ) απόφαση Δ.Σ. και 9/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚΦ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

46. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 9/2018 (ΑΔΑ:ΩΑΣ7ΩΕΚ-ΣΚ6) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

47. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτου που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 11/2017 (ΑΔΑ:7ΛΤΣΩΕΚ-ΘΗΖ) απόφαση Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

48. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων, για την εκδήλωση της μαθητικής παρέλασης, με την ευκαιρία της 197ης επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

49. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων, τη διάθεση πιστώσεων και την έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που θα πραγματοποιηθεί στο Διδυμότειχο, Παρασκευή 20 & το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, η οποία θα αποτελείται από τον Δήμαρχο, έναν Αντιδήμαρχο και έναν Δημοτικό Σύμβουλο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50. Λήψη απόφασης περί καταβολής ποσού 379,15 € στον εκμισθωτή κ. Ευάγγελο Παπαϊωάννου, ιδιοκτήτη ακινήτου (Β’ ορόφου) επί της οδού Αραπάκη 69, Καλλιθέα, το οποίο μισθώνεται από το Δήμο Καλλιθέας, για εξόφληση λογαριασμών της ΕΥΔΑΠ που αφορούν κατανάλωση νερού και επανασύνδεση υδροδότησης στο ανωτέρω μίσθιο, για το χρονικό διάστημα από 07/05/2010 έως 30/01/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

51. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Καλλιθέας.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

52. Ανάκληση ή μη της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του προσφυγικού ακινήτου επί της οδού Μάκρης αρ. 13, στην Καλλιθέα καθώς και την απόδοση ή μη του παραχωρηθέντος διαμερίσματος από δικαιούχο δημότισσα.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

53. Κοινοποίηση του 1ου Πρακτικού.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πολυχρονίδης Κωνσταντίν

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ