ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ… ΔΕΥΤΕΡΑ 19.30

Στα δημοτικά συμβούλια η συμμετοχή των δημοτών είναι απαραίτητη για να γνωρίζουν την συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων και τι αποφάσεις παίρνουν όσοι τους έχουν επιλέξει με την ψήφο τους να τους εκπροσωπούν

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Συζήτηση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Έγκριση της με αρ. 63/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Γιάννης Γάλλος».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην ALPHA BANK.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

4. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης και την Ανάληψη Υποχρέωσης σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5. Αποδοχή χρηματοδότησης στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

6. Υποβολή πρακτικού Νο 2/2018 Επιτροπής κλήρωσης για την θρησκευτική εμποροπανήγυρη «ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

7. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την συμμετοχή του Εμπορικού Συλλόγου Καλλιθέας και των μελών του στην συνδιοργάνωση δράσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Δήμου Καλλιθέας «Αγαπώ την αγορά μου» που θα πραγματοποιηθεί τον μήνα Μάϊο.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

8. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Δήμου Καλλιθέας σε συνδιοργάνωση με την Πανθρακική Ομοσπονδία (98η επέτειος από την απελευθέρωση της Θράκης) στην πλατεία Δαβάκη στις 2/6/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

9. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από τον σύλλογο «Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων Αθηνών» σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλλιθέας (6ο Παραδοσιακό Αντάμωμα) στην πλατεία Δαβάκη στις 10/6/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

10. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση ετήσιας έκθεσης ζωγραφικής των παιδικών τμημάτων των πολιτιστικών παραρτημάτων Θανάσης Απάρτης και Γιάννης Κορδάτος στο Δημοτικό Κινηματογράφο Καλυψώ στις 10/6/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

11. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Δήμου Καλλιθέας με τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι στην Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» στις 16-6-2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

12. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση ετήσιας έκθεσης ζωγραφικής των ενηλίκων του τμήματος ζωγραφικής των ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας στην Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

13. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης της χορευτικής ομάδας (Ελληνικού Λαϊκού χορού – τμήματος ενηλίκων) στην πλατεία Δαβάκη 28/6/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

14. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από το Ελληνικό Σωματείο Διάσωσης και Διάδοσης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς «ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ» σε συνδιοργάνωση με το Δήμο μας με τίτλο «Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος» στην πλατεία Δαβάκη στις 29/6/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

15. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπανών, την ανάληψη υποχρεώσεων και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδήλωσης από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Καλλιθέας σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Καλλιθέας (5ο Αντάμωμα Ηπειρωτών) στην Πλατεία Δαβάκη την 1/7/2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

16. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καλλιθέας» προϋπολογισμού 271.000,00 € στον Κωδικό Πρόσκλησης ΙΙΙ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

17. Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δέντρων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

18. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 17.326,00 € (δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στον κ. Π. Π. του Ν. με Α.Μ. 249.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

19. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 12.457,32 € (δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στην κ. Κ. Μ. του Κ. με Α.Μ. 11108.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

20. Επιστροφή συνολικού ποσού 10.896,80 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος Παραπληγικών Δημοσίου στην κα Β. Μ. του Κ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

21. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 4.382,00 € (τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στην κ. Ζ. Π. του Ν. με Α.Μ. 6411.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

22. Επιστροφή του συνολικού ποσού των 865,89 € (οκτακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών) ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από το πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Ατόμων με Βαριά Αναπηρία στον κ. Σ. Ε. του Σ. με Α.Μ. 10234.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

23. Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος 7.199,00 € (επτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ), κωδ. 390729, από τον κ. Ψ. Ι. του Α., σύζυγο της θανούσης Ψ. Ε. του Γ. με Α.Μ. 13219.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

24. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση Δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

25. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση Δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

26. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση Δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

27. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση Δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και την διάθεση πιστώσεων για την έγκριση ή μη χορήγησης έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για έκτακτη και σοβαρή ανάγκη ποσού ύψους 500 €, από την Δ/νση Κοιν. Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΓΡ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

28. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση Δαπανών, την Ανάληψη Υποχρεώσεων και τη διάθεση πιστώσεων, για την εκδήλωση η οποία αφορά στο κατ’ έτος Μνημόσυνο του Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβάκη και των Μεγάλων Ευεργετών του Δήμου Καλλιθέας Κωνσταντίνου και Ελένης Μαντζαγριωτάκη την 21η Μαΐου 2018.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

29. Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης που ορίστηκε με την απόφαση 9/2018 Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ