Γιατί δε μαζεύει τα εγκαταλελειμένα οχήματα ο Δήμος αφού υπάρχει σύμβαση;

Χιλιάδες τα εγκαταλελειμένα στην Καλλιθέα. Και δεν εννοούμε μόνο αυτά που δεν έχουν πινακίδες αλλά και αυτά που δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και παραμένουν επί χρόνια ακίνητα. Πέρυσι έπρεπε να συλλέξουν 400 αυτοκίνητα βάσει διαγωνισμού και φέτος 200. Τελικά τι συνέλεξαν;

ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ ο ανάδοχος

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, και ώρα 13:45 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Καλλιθέας, μετά την από 31/03/2017 πρόσκληση του Προέδρου….Αποφασίζει κατά πλειοψηφία ·Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανακηρύσσει πλειοδότη του διαγωνισμού για την ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ την εταιρεία ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ με: Ø Τιμή εκκίνησης για οχήματα επιβατικά ΙΧ το ποσόν των 111,00€ ανά τεμάχιο. Ø Τιμή εκκίνησης για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους το ποσόν των 151,00€ ανά τεμάχιο.

Ο συνολικός αριθμός αυτών εκτιμάται σε 200 επιβατικά οχήματα παντός τύπου και σε 20 φορτηγά μέχρι 3,5 τόνων περίπου σε ετήσια βάση, αλλά αυτή είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική εκτίμηση.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ:

Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις ημερολογιακές ημέρες από την με οποιασδήποτε μορφή ειδοποίηση από το Δήμο,

Τι έγινε από τότε και για δύο μήνες; Πόσα αυτοκίνητα εκποιήθηκαν;

Όσα ενδεικτικά εντοπίσαμε και δημοσιεύσαμε παραμένουν στη θέση τους

Παράδειγματα 

Κέντρο Καλλιθέας μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου… ΜΆΛΛΟΝ ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΞΑΝ!!!!

Ισμήνης 52 Ενα χρόνο κολλημένο το χαρτί του Δήμου, χωρίς…ημερομηνία

                                      

Σημειώνεται ότι οι ίδιοι όροι δημοπρασίας ισχύουν σήμερα για όλους τους Δήμους και το ποσό εισπράττεται από το Δήμο.

Άρθρο 4ο – Όροι της δημοπρασίας

4.1 Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα χαρακτηριζόμενα ως “εγκαταλελειμμένα οχήματα” ή “οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής”, σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλλιθέας.

4.2 Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.1 έως 3 του Π.Δ. 116/2004, έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως “εγκαταλελειμμένα οχήματα” να περιέρχονται στην κατοχή του Δήμου ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.

4.3 Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου θα υποδεικνύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα προς απομάκρυνση, θα επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχημάτων και θα εκδίδει εις τριπλούν τα απαραίτητα παραστατικά (εντολή απομάκρυνσης και πρακτικό παράδοσης – παραλαβής του οχήματος).

4.4 Η περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων θα γίνεται το αργότερο σε τρεις ημερολογιακές ημέρες από την με οποιασδήποτε μορφή ειδοποίηση από το Δήμο, στην οποία θα συμφωνήσουν Δήμος και αντισυμβαλλόμενος, ήτοι: Ø Τηλεφωνική επικοινωνία Ø Φαξ Ø Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Ø Έγγραφη ενημέρωση. Η περισυλλογή μπορεί να αναβληθεί και από τα δύο μέρη όταν συντρέχουν αποδεδειγμένα λόγοι ανωτέρας βίας, όπως απεργίες, θεομηνίες κ.α., υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον μία ημέρα πριν την προγραμματισμένη περισυλλογή.

4.5 Τα παραστατικά θα περιέχουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθμός), β) στοιχεία οχήματος: είδος (ΕΙΧ, ΦΙΧ), μάρκα του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής), χρώμα, τυχόν αριθμό πινακίδων καθώς και μοντέλο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον εντοπισμό του ΟΤΚΖ, γ) περιγραφή της κατάστασης του οχήματος, δ) στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας.

4.6 Τα παραστατικά, αφού συμπληρωθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του Δήμου και τον οδηγό της αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του Π.Δ. 116/2004                        

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ