Ήρθε η ώρα του νέου ΟΧΙ από τους πολίτες στην Καλλιθέα

Πλάτωνας

Πολλά ακούγονται για την κατάθεση στεφάνου από την Χρυσή Αυγή την 28η Οκτωβρίου 2017 στην Καλλιθέα.

Θα αναφερθώ σε θεσμούς και υποχρεώσεις  που απορρέουν από αυτούς. Αν και δεν είμαι ειδικός για το πρωτόκολλο των παρελάσεων, εντούτοις έγινε τόση άσκοπη συζήτηση στα ΜΜΕ και ειπώθηκαν τόσα που ο κάθε δημότης φορτίστηκε με τόση άχρηστη πληροφόρηση που στο τέλος παρέμεινε μπερδεμένος για την ουσία της υπόθεσης.

Ας δούμε λοιπόν την Απόφαση Υπουργού εσωτερικών (Π. Παυλόπουλου) που ορίζει το πρωτόκολλο των επισήμων στις εορτές

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ (ΦΕΚ 1488/2006 – Αριθμ.52749)

Στις έδρες των Δήμων και των Κοινοτήτων

Α. Στις έδρες των Δήμων
Δήμαρχος,
Βουλευτές,
Νομάρχης,
Πρόεδρος και Εισαγγελέας Πρωτοδικών,
Πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων,
Ανώτερος Διοικητής Φρουράς (Ανώτερος Αξιωματικός),
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,
Ειρηνοδίκης,
Δημοτικό Συμβούλιο,
Πρώην Βουλευτές,
Πρόεδροι Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.,
Πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων,
Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών,
Προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου − Οργανισμών − Τραπεζών,
Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη,
Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Οδηγών με στολή,
Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων,
Αντιπρόσωποι Τύπου,
Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών,
Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων,
Εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης,
Πρόεδροι Λογοτεχνικών Σωματείων,
Πρόεδροι Επιμελητηρίων,
Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων,
Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων,
Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,
Πρόεδροι άλλων Σωματείων και Συλλόγων.

Όταν παρίστανται εκτός Αθηνών Υπουργοί ή Υφυπουργοί ή Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, ως εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, ή Αρχηγοί των αναγνωριζομένων από τον κανονισμό της Βουλής κομμάτων και των κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή Βουλευτές, ως εκπρόσωποι της Βουλής, ή Ξένοι Πρέσβεις, τοποθετούνται σύμφωνα με τη σειρά προβαδίσματος που ισχύει στην Αθήνα. Κάθε φορά που δε δύναται να παραστεί ο προσκαλούμενος, αλλά ορίζεται, εγγράφως, εκπρόσωπος αυτού, τότε αυτός θα καταλαμβάνει τη θέση του προσκληθέντος.

Επιπρόσθετα ισχύει η Εγκύκλιος του Υπουργού εσωτερικών της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 Αρ. Πρωτ.: 31849 για τον Εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η οποία ορίζει σαφώς ότι:

«Την 28η Οκτωβρίου 2017

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στα μνημεία των Ηρώων μετά το πέρας της δοξολογίας. Σημειώνεται ότι στις πόλεις – έδρες των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων θα καταθέσουν στεφάνι, επίσης, οι εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις και εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης, εκπρόσωποι όλων των παραρτημάτων των αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων που εδρεύουν στην Περιφέρεια ή στην Περιφερειακή Ενότητα. Στις λοιπές πόλεις, έδρες δήμων το πρόγραμμα κατάθεσης στεφάνων θα καταρτισθεί από την οικεία δημοτική αρχή, τηρούμενης της με αριθμ.52749/28.9.2006 (ΦΕΚ 1488/Β΄/6.10.2006) υπουργικής απόφασης καθορισμού της σειράς προβαδίσματος………….. Πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι πολιτικοί φορείς θα συμβάλουν αποφασιστικά, ώστε ο εορτασμός της εθνικής επετείου να έχει πανεθνικό και παλλαϊκό χαρακτήρα . Με το πνεύμα αυτό παρακαλούμε να δοθούν έγκαιρα οι απαραίτητες οδηγίες κατά λόγο αρμοδιότητας, για την πληρέστερη οργάνωση και τη μεγαλοπρεπέστερη τέλεση του εορτασμού. Ιδιαίτερα παρακαλούνται: α. Οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την παροχή οδηγιών για τον εορτασμό της εθνικής επετείου στις Υπηρεσίες γενικά που εποπτεύουν, καθώς και στους δήμους της τοπικής αρμοδιότητάς τους, και για την κατάρτιση του προγράμματος κατάθεσης στεφάνων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.»

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι καθήκον του Δημάρχου Καλλιθέας να τηρήσει το πρωτόκολλο και να διασφαλίσει την κατάθεση στεφάνου στον εκπρόσωπο του αναγνωριζομένου από τον κανονισμό της Βουλής κόμματος της Χρυσής Αυγής.

Με την προϋπόθεση βέβαια ότι αν δε δύναται να παραστεί ο κ Μιχαλολιάκος, να    έχει ορίσει εγγράφως ποιος είναι ο εκπρόσωπός του που καταλαμβάνει τη θέση του, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Τόσο απλά.

Τι προσφέρει λοιπό όλη αυτή η προκατασκευασμένη συζήτηση και ποιόν ωφελεί;

Μήπως αυτόν που την ανοίγει και τη συνεχίζει, δηλαδή τον ίδιο το Δήμαρχο αφού ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων του προέρχεται από την άκρα δεξιά;

Αν ο Δήμαρχος επιθυμεί να παραβιάσει την Υπουργική Απόφαση για να τηρήσει πολιτικές ισορροπίες με την αριστερά για το δεύτερο γύρο, τότε διακινδυνεύει να προσφύγουν νομικά εναντίον του όσοι θίγονται, κάτι όμως που δεν έγινε πέρυσι. Πέρυσι, εκτός από τη Χρυσή Αυγή απέκλεισε όλα τα κόμματα, ακόμα και την ίδια την αντιπολίτευση, οπότε ίσως να το επαναλάβει. Σε μια τέτοια περίπτωση  εγώ ως πολίτης λαμβάνω το χειρότερο μήνυμα που είναι, κατάργηση της νομιμότητας για όλους και προσβολή των θεσμών και της ενότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει μια εθνική εορτή.

Εδώ όμως συμβαίνει το εξής υποκριτικό και από την αντιπολίτευση.

Αντί να μείνουν αμέτοχοι και να αφήσουν την καυτή πατάτα στο Δήμαρχο, απαιτούν από αυτόν να κάνει αυτό που δεν εμπίπτει στη δική του αρμοδιότητα, η οποία δεν είναι νομοθετική αλλά απλά διοικητική και διέπεται από τους υπάρχοντας νόμους που υποχρεούται να σεβαστεί, δηλαδή απαιτούν να αποκλείσει τη Χρυσή Αυγή.

Τι κάνει ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τον Δήμο που εποπτεύει; Τι οδηγίες έδωσε για την κατάρτιση του προγράμματος κατάθεσης στεφάνων από την αρμόδια δημοτική αρχή Καλλιθέας;

Επιτέλους ποιος είναι νόμιμος σε αυτή τη χώρα; Που είναι ο θεματοφύλακας των θεσμών, που ο καθένας  τους  καπηλεύεται προς ιδίαν χρήση; Πότε επιτέλους θα υπάρξει κράτος δικαίου, θα καταργηθεί η στείρα κομματική αντιπαράθεση και θα  ακουστεί μεστός πολιτικός λόγος; Πότε επιτέλους οι διοικούντες θα σεβαστούν τους πεσόντες και την ιστορική μνήμη;

Εάν δεν ακουστεί, τότε τα επόμενα θύματα  θα είναι όσα από τα κόμματα της “αριστεράς και της προόδου”  δεν θα συμμορφωθούν με το σύστημα. Εάν ο λαός  δεν αντιδράσει με ωριμότητα στις προκλήσεις ανεγκέφαλων πολιτικών,  θα συνεχίσει να υφίσταται τη νέα ναζιστική κατοχή που δεν έχει μαχαίρια αλλά την αγχόνη του Αγγλικού δικαίου, δε βιαιοπραγεί αλλά σου παίρνει την περιουσία μέσω του τραπεζικού συστήματος όταν δεν έχεις να πληρώσεις τους φόρους που προορίζονται για τους δανειστές, δε σου εξασφαλίζει εργασία διότι αποβιομηχανοποιεί  και συγχρόνως αφοπλίζει τη χώρα και εμείς θα τους κοιτάμε αμήχανοι ή θα αυτοκτονούμε. Ας είμαστε ενωμένοι ως πολίτες και ας προασπιστούμε τη νομιμότητα και τους θεσμούς, με την αυστηρή και σοβαρή στάση μας απέναντι σε όσους την παραβιάζουν. Η Καλλιθέα δεν είναι «Σοβιετία» κανενός. Με εισαγωγικά, γιατί στη σοβιετία της επανάστασης υπήρχε νόμος και τάξη. Απόλυτα. Και κάθε παραβάτης πήγαινε είτε στο απόσπασμα, είτε στην εξορία είτε στα μπουντρούμια των φυλακών. Επειδή οι επαναστάτες δεν άφηναν το κράτος τους να γίνει τσαρδάκι του κάθε λούμπεν και του κάθε περιθωρίου που ήθελε να γράφει στα παλιά του τα παπούτσια το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Φτάνει πια, ήλθε η ώρα του νέου ΟΧΙ από τους πολίτες στην Καλλιθέα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γράψτε το σχόλιό σας
Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας εδώ